Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Сесии

Поддръжката на сесия в PHP се състои в това да бъдат запазени определени данни за по удобно последващо използване. Това ви позволява да създавате приложения, конфигурирани според вашите нужди и да увеличите привлекателността на страницата си. Вижте цялата информация за сесиите в раздел Функции за сесии.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top