notes_unread

(PHP 4 >= 4.0.5)

notes_unreadReturns the unread note id's for the current User user_name

Описание

array notes_unread ( string $database_name , string $user_name )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top