کلاس KTaglib_Tag

Introduction

کلاس پایه برای برچسب‌های ID3v1 یا ID3v2

خلاصه کلاس

KTaglib_Tag {
}

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top