PHP 7.2.7 Released

CairoSurface::writeToPng

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoSurface::writeToPngThe writeToPng purpose

Opis

public void CairoSurface::writeToPng ( string $file )

The method description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

file

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 CairoSurface::writeToPng() example

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top