PHP 7.2.7 Released

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CAL_GREGORIAN (integer)
CAL_JULIAN (integer)
CAL_JEWISH (integer)
CAL_FRENCH (integer)
CAL_NUM_CALS (integer)
CAL_DOW_DAYNO (integer)
CAL_DOW_SHORT (integer)
CAL_DOW_LONG (integer)
CAL_MONTH_GREGORIAN_SHORT (integer)
CAL_MONTH_GREGORIAN_LONG (integer)
CAL_MONTH_JULIAN_SHORT (integer)
CAL_MONTH_JULIAN_LONG (integer)
CAL_MONTH_JEWISH (integer)
CAL_MONTH_FRENCH (integer)

The following constants are available since PHP 4.3.0 :

CAL_EASTER_DEFAULT (integer)
CAL_EASTER_ROMAN (integer)
CAL_EASTER_ALWAYS_GREGORIAN (integer)
CAL_EASTER_ALWAYS_JULIAN (integer)

The following constants are available since PHP 5.0.0 :

CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH (integer)
CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM (integer)
CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top