PHP 5.6.0 released

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CLASSKIT_ACC_PRIVATE (int)
Marks the method private
CLASSKIT_ACC_PROTECTED (int)
Marks the method protected
CLASSKIT_ACC_PUBLIC (int)
Marks the method public

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top