PHP 7.2.7 Released

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

EXP_GLOB (integer)
Indicates that the pattern is a glob-style string pattern.
EXP_EXACT (integer)
Indicates that the pattern is an exact string.
EXP_REGEXP (integer)
Indicates that the pattern is a regexp-style string pattern.
EXP_EOF (integer)
Value, returned by expect_expectl(), when EOF is reached.
EXP_TIMEOUT (integer)
Value, returned by expect_expectl() upon timeout of seconds, specified in value of expect.timeout
EXP_FULLBUFFER (integer)
Value, returned by expect_expectl() if no pattern have been matched.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top