PHP 7.1.18 Released

Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP. Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » http://pecl.php.net/package/expect.

W PHP 4 to rozszerzenie PECL można znaleźć w podkatalogu ext/ źródeł PHP lub pod znajdującym się wyżej odnośnikiem PECL. In order to use these functions you must compile PHP with expect support by using the --with-expect[=DIR] configure option.

Windows users will enable php_expect.dll inside of php.ini in order to use these functions. W PHP 4 ten DLL znajduje się w podkatalogu extensions/ binarnej dystrybucji PHP dla Windows. DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać zarówno ze strony » PHP Downloads lub z » http://pecl4win.php.net/

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top