apache_child_terminate

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

apache_child_terminateZakańcza proces Apache'a po zakończeniu tego zapytania

Opis

bool apache_child_terminate ( void )

apache_child_terminate() zarejestruje proces Apache'a, wykonujący aktualne zapytanie, do zakończenia, jak tylko zakończy się wykonywanie kodu PHP. Można tego używać do zakończenia procesu po uruchomieniu skryptu o dużych zapotrzebowaniach na pamięć, gdyż zwykle pamięć zostaje zwolniona wewnętrznie, ale nie zwrócona systemowi operacyjnemu.

Informacja: Dostępność tego mechanizmu jest kontrolowana przez dyrektywę child_terminate , zawartą w php.ini, która domyślnie ustawiona jest na off. Funkcja ta jest tylko dostępna w nie wielowątkowych wersjach Apache 1, z PHP działającym jako moduł Apache'a.

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

Patrz także: exit().

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
2
Stephan Ferraro
7 years ago
I found out a solution for Apache 2. However this works only without threads and only on POSIX compatible OS systems (e.g. Linux, OpenSolaris...).

<?php

// Terminate Apache 2 child process after request has been
// done by sending a SIGWINCH POSIX signal (28).
function kill_on_exit() {
posix_kill( getmypid(), 28 );
}

register_shutdown_function( 'kill_on_exit' );

?>
up
0
admin at hostultra dot com
10 years ago
this code will add apache_child_terminate() function if it is not already present.

if (!function_exists("apache_child_terminate")){
function apache_child_terminate(){
register_shutdown_function("killonexit");
}

function killonexit(){
@exec("kill ".getmypid());
}
}
up
-1
louis at ewens dot com
10 years ago
Apache child processes are greedy. If they get bloated by a PHP application that requires a lot of memory, they stay that way. The memory is never given back to the OS until that child dies.

You could use MaxRequestsPerChild in Apache to kill all child processes automatically after a certain number of connections. Or you can use apache_child_terminate to kill the child after your memory intensive functions.

Note: apache_child_terminate is not available in Apache 2.0 handler.
up
-2
daniele_dll at yahoo dot it
10 years ago
In response to sam at liddicott dot com:

it isin't so simple! You should never kill an apache process because it is automatically freed when apache need!

And, if you use apache worker or thread based mpm you risk to kill the entire process!

result: DO NOT USE THIS FUNCTION!
To Top