apache_note

(PHP 4, PHP 5)

apache_notePobiera lub ustawia noty odpowiedzi Apache'a

Opis

string apache_note ( string $nazwa_noty [, string $wartość_noty ] )

apache_note() jest funkcją dotyczącą jedynie serwera Apache, która pobiera lub ustawia wartości not w odpowiedzi http. Jeśli wywołana z jednym argumentem, funkcja zwraca aktualną wartość noty nazwa_noty. Jeśli wywołana z dwoma argumentami, ustawi wartość noty nazwa_noty na wartość_noty i zwróci poprzednią wartość noty nazwa_noty.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
ckm at NOSPAM dot crust dot net
16 years ago
apache_note() does not work on requests to a symlink, only on actual files.  Eg. if index.php is symlinked to login.php, then any apache_note() in login.php will not be available to other apache modules such as logging.
To Top