array_multisort

(PHP 4, PHP 5)

array_multisortSortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice

Opis

bool array_multisort ( array $tbl1 [, mixed $arg [, mixed $... [, array $... ]]] )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

array_multisort() może być użyta do sortowania kilku tablic na raz lub wielowymiarowej tablicy na podstawie jednego z większej liczby wymiarów.

Klucze asocjacyjne są zachowywane, a indeksy numeryczne są przenumerowywane.

Tablice wejściowe są traktowane jak kolumy tablicy, które mają być posortowane wierszami - odpowiada to funkcjonalności warunku SQL ORDER BY. Pierwsza tablica jest tablicą priorytetową do sortowania. Wiersze (wartości) w tej tablicą które są takie sane sortowane są według następnej tablicy wejściowej i tak dalej.

Struktura argumentów tej funkcji nie jest zwyczajna, ale jest ona elastyczna. Pierwszy argument musi być tablicą. Każdy następny argument musi być tablicą lub flagą oznaczającą porządek sortowania - jeden z poniższych.

Flagi porządku sortowania:

 • SORT_ASC - sortuj w porządku rosnącym
 • SORT_DESC - sortuj w porządku malejącym

Flagi typu sortowania:

 • SORT_REGULAR - porównuj elementy normalnie
 • SORT_NUMERIC - porównuj elementy numerycznie
 • SORT_STRING - porówuj elementy jak stringi

Nie można podać żadnych dwóch flag tego samego typu dla jednej tablicy. Flagi sortowania podane po argumencie-tablicy dotyczą tylko tej tablicy - są one zerowane do domyślnych wartośći SORT_ASC i SORT_REGULAR po każdym argumencie tablicowym.

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykład #1 Sortowanie wielu tablic

<?php
$tbl1 
= array (101001000);
$tbl2 = array (1324);
array_multisort ($tbl1$tbl2);

var_dump($tbl1);
var_dump($tbl2);
?>

W tym przypadku, po sortowaniu, pierwsza tablica będzie zawierać 0, 10, 100, 100, a druga 4, 1, 2, 3. Elementy drugiej tablicy odpowiadające identycznym elementom pierwszej tablicy (100 i 100) także zostały posortowane.

array(4) {
 [0]=> int(0)
 [1]=> int(10)
 [2]=> int(100)
 [3]=> int(100)
}
array(4) {
 [0]=> int(4)
 [1]=> int(1)
 [2]=> int(2)
 [3]=> int(3)
}

Przykład #2 Sortowanie wielowymiarowych tablic

$tbl = array (
      array ("10", 100, 100, "a"),
      array (1, 3, "2", 1)
   );
array_multisort ($tbl[0], SORT_ASC, SORT_STRING,
         $tbl[1], SORT_NUMERIC, SORT_DESC);
var_dump($tbl);
?>

W tym przykładzie, po posortowaniu, pierwsza tablica przekształci się do postaci "10", 100, 100, 11, "a" (została posortowana jako ciągi znakowe w porządku rosnącym). Druga tablica będzie zawierała elementy 1, 3, "2", 2, 1 (sortowanie liczbowe w porządku malejącym).

array(2) {
 [0]=> array(5) {
  [0]=> string(2) "10"
  [1]=> int(100)
  [2]=> int(100)
  [3]=> int(11)
  [4]=> string(1) "a"
 }
 [1]=> array(5) {
  [0]=> int(1)
  [1]=> int(3)
  [2]=> string(1) "2"
  [3]=> int(2)
  [4]=> int(1)
 }
}

Przykład #3 Sortowanie wyników zapytań do baz danych

Dla tego przykładu, każdy element tablicy dane reprezentuje pojedynczy wiersz z tabeli. Ten typ danych jest typowy dla rekordów baz danych.

Przykładowe dane:

Numer | edycja
-------+--------
  67 |   2
  86 |   1
  85 |   6
  98 |   2
  86 |   6
  67 |   7

Dane zawarte są w tablicy o nazwie dane. Efekt ten można uzyskać, na przykład, poprzez wywołując w pętli funkcję mysql_fetch_assoc().

<?php
$dane
[] = array('numer' => 67'edycja' => 2);
$dane[] = array('numer' => 86'edycja' => 1);
$dane[] = array('numer' => 85'edycja' => 6);
$dane[] = array('numer' => 98'edycja' => 2);
$dane[] = array('numer' => 86'edycja' => 6);
$dane[] = array('numer' => 67'edycja' => 7);
?>

W tym przykładzie, dane zostaną posortowane według pola numer malejąco, oraz względem pola edycja rosnąco.

W zmiennej znajduje się tablica wierszy, lecz array_multisort() wymaga tablicy kolumn, tak więc należy zastosować poniższy kod aby uzyskać kolumny, a następnie przeprowadzić sortowanie.

<?php
// Pobierz listę kolumn
foreach ($dane as $klucz => $wiersz) {
    
$numer[$klucz]  = $wiersz['numer'];
    
$edycja[$klucz] = $wiersz['edycja'];
}

// Posortuj dane według numeru malejąco i edycji rosnąco
// Należy podać $dane jako ostatni parametr aby posortować według wspólnego
// klucza
array_multisort($numerSORT_DESC$edycjaSORT_ASC$dane);
?>

Zbiór danych jest teraz posortowany. Wygląda on tak:

numer | edycja
------+--------
  98 |   2
  86 |   1
  86 |   6
  85 |   6
  67 |   2
  67 |   7

Przykład #4 Sortowanie z ignorowaniem wielkości znaków

Obie opcje, SORT_STRING i SORT_REGULAR, powodują sortowanie z rozróżnianiem wielkości znaków. Ciągi zaczynające się od dużej litery staną się ciągami zaczynającymi się od litery małej.

Aby przeprowadzić sortowanie ignorujące wielkość znaków, należy wymusić, aby porządek sortowania był określany przez kopię oryginalnej tablicy, w której wszystkie znaki zostaną zmienione na małe.

<?php
$tablica 
= array('Alfa''atomowy''Beta''bank');
$tablica_male array_map('strtolower'$tablica);

array_multisort($tablica_maleSORT_ASCSORT_STRING$tablica);

print_r($tablica);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
  [0] => Alfa
  [1] => atomowy
  [2] => bank
  [3] => Beta
)

add a note add a note

User Contributed Notes 60 notes

up
114
jimpoz at jimpoz dot com
6 years ago
I came up with an easy way to sort database-style results. This does what example 3 does, except it takes care of creating those intermediate arrays for you before passing control on to array_multisort().

<?php
function array_orderby()
{
   
$args = func_get_args();
   
$data = array_shift($args);
    foreach (
$args as $n => $field) {
        if (
is_string($field)) {
           
$tmp = array();
            foreach (
$data as $key => $row)
               
$tmp[$key] = $row[$field];
           
$args[$n] = $tmp;
            }
    }
   
$args[] = &$data;
   
call_user_func_array('array_multisort', $args);
    return
array_pop($args);
}
?>

The sorted array is now in the return value of the function instead of being passed by reference.

<?php
$data
[] = array('volume' => 67, 'edition' => 2);
$data[] = array('volume' => 86, 'edition' => 1);
$data[] = array('volume' => 85, 'edition' => 6);
$data[] = array('volume' => 98, 'edition' => 2);
$data[] = array('volume' => 86, 'edition' => 6);
$data[] = array('volume' => 67, 'edition' => 7);

// Pass the array, followed by the column names and sort flags
$sorted = array_orderby($data, 'volume', SORT_DESC, 'edition', SORT_ASC);
?>
up
51
cagret at gmail dot com
7 years ago
A more inuitive way of sorting multidimensional arrays using array_msort() in just one line, you don't have to divide the original array into per-column-arrays:

<?php

$arr1
= array(
    array(
'id'=>1,'name'=>'aA','cat'=>'cc'),
    array(
'id'=>2,'name'=>'aa','cat'=>'dd'),
    array(
'id'=>3,'name'=>'bb','cat'=>'cc'),
    array(
'id'=>4,'name'=>'bb','cat'=>'dd')
);

$arr2 = array_msort($arr1, array('name'=>SORT_DESC, 'cat'=>SORT_ASC));

debug($arr1, $arr2);

arr1:
   
0:
       
id: 1 (int)
       
name: aA (string:2)
       
cat: cc (string:2)
   
1:
       
id: 2 (int)
       
name: aa (string:2)
       
cat: dd (string:2)
   
2:
       
id: 3 (int)
       
name: bb (string:2)
       
cat: cc (string:2)
   
3:
       
id: 4 (int)
       
name: bb (string:2)
       
cat: dd (string:2)
arr2:
   
2:
       
id: 3 (int)
       
name: bb (string:2)
       
cat: cc (string:2)
   
3:
       
id: 4 (int)
       
name: bb (string:2)
       
cat: dd (string:2)
   
0:
       
id: 1 (int)
       
name: aA (string:2)
       
cat: cc (string:2)
   
1:
       
id: 2 (int)
       
name: aa (string:2)
       
cat: dd (string:2)

function
array_msort($array, $cols)
{
   
$colarr = array();
    foreach (
$cols as $col => $order) {
       
$colarr[$col] = array();
        foreach (
$array as $k => $row) { $colarr[$col]['_'.$k] = strtolower($row[$col]); }
    }
   
$eval = 'array_multisort(';
    foreach (
$cols as $col => $order) {
       
$eval .= '$colarr[\''.$col.'\'],'.$order.',';
    }
   
$eval = substr($eval,0,-1).');';
    eval(
$eval);
   
$ret = array();
    foreach (
$colarr as $col => $arr) {
        foreach (
$arr as $k => $v) {
           
$k = substr($k,1);
            if (!isset(
$ret[$k])) $ret[$k] = $array[$k];
           
$ret[$k][$col] = $array[$k][$col];
        }
    }
    return
$ret;

}

?>
up
37
Robert C
3 years ago
Hi,

I would like to see the next code snippet to be added to http://nl3.php.net/array_multisort

Purpose: Sort a 2-dimensional array on some key(s)

Advantage of function:
- uses PHP's array_multisort function for sorting;
- it prepares the arrays (needed by array_multisort) for you;
- allows the sort criteria be passed as a separate array (It is possible to use sort order and flags.);
- easy to set/overwrite the way strings are sorted (case insensitive instead of case sensitive, which is PHP's default way of sorting);
- performs excellent

function MultiSort($data, $sortCriteria, $caseInSensitive = true)
{
  if( !is_array($data) || !is_array($sortCriteria))
    return false;      
  $args = array();
  $i = 0;
  foreach($sortCriteria as $sortColumn => $sortAttributes) 
  {
    $colList = array();
    foreach ($data as $key => $row)
    {
      $convertToLower = $caseInSensitive && (in_array(SORT_STRING, $sortAttributes) || in_array(SORT_REGULAR, $sortAttributes));
      $rowData = $convertToLower ? strtolower($row[$sortColumn]) : $row[$sortColumn];
      $colLists[$sortColumn][$key] = $rowData;
    }
    $args[] = &$colLists[$sortColumn];
     
    foreach($sortAttributes as $sortAttribute)
    {     
      $tmp[$i] = $sortAttribute;
      $args[] = &$tmp[$i];
      $i++;     
     }
  }
  $args[] = &$data;
  call_user_func_array('array_multisort', $args);
  return end($args);
}

Usage:

//Fill an array with random test data
define('MAX_ITEMS', 15);
define('MAX_VAL', 20);
for($i=0; $i < MAX_ITEMS; $i++)
  $data[] = array('field1' => rand(1, MAX_VAL), 'field2' => rand(1, MAX_VAL), 'field3' => rand(1, MAX_VAL) );
 
//Set the sort criteria (add as many fields as you want)
$sortCriteria =
  array('field1' => array(SORT_DESC, SORT_NUMERIC),
       'field3' => array(SORT_DESC, SORT_NUMERIC)
  );

//Call it like this: 
$sortedData = MultiSort($data, $sortCriteria, true);
up
9
RWC
11 years ago
This is the simpler version of the function by AlberT.

A lot of times you have got an array like this:

$test[0]['name']='Peter';
$test[0]['points']=1;

$test[1]['name']='Mike';
$test[1]['points']=5;

$test[2]['name']='John';
$test[2]['points']=2;

You just want to sort on the index in the second dimension, ie. on points in the above example.

You can use the function below and call it like this:

$test = multi_sort($test, $key = 'points');

function multi_sort($array, $akey)

  function compare($a, $b)
  {
     global $key;
     return strcmp($a[$key], $b[$key]);
  }
  usort($array, "compare");
  return $array;
}

Note: to be able to use $key in the compare function, it can not simply be passed as a parameter. It has to be declared global and set somewhere outside of compare().
up
16
nick ([AT]) nickyost ([DOT]) com
5 years ago
USort function can be used to sort multidimensional arrays with almost no work whatsoever by using the individual values within the custom sort function.

This function passes the entire child element even if it is not a string. If it is an array, as would be the case in multidimensional arrays, it will pass the whole child array as one parameter.

Therefore, do something elegant like this:

<?php
    
// Sort the multidimensional array
    
usort($results, "custom_sort");
    
// Define the custom sort function
    
function custom_sort($a,$b) {
          return
$a['some_sub_var']>$b['some_sub_var'];
     }
?>

This does in 4 lines what other functions took 40 to 50 lines to do. This does not require you to create temporary arrays or anything. This is, for me, a highly preferred solution over this function.

Hope it helps!
up
18
zequez at gmail dot com
6 years ago
Easiest way I find out to sort an entire multidimensional array by one element of it:

<?php
$multiArray
= Array(
    Array(
"id" => 1, "name" => "Defg"),
    Array(
"id" => 2, "name" => "Abcd"),
    Array(
"id" => 3, "name" => "Bcde"),
    Array(
"id" => 4, "name" => "Cdef"));
$tmp = Array();
foreach(
$multiArray as &$ma)
   
$tmp[] = &$ma["name"];
array_multisort($tmp, $multiArray);
foreach(
$multiArray as &$ma)
    echo
$ma["name"]."<br/>";
               
/* Outputs
    Abcd
    Bcde
    Cdef
    Defg
*/
?>

^-^
up
7
scott - evolove - net - work it out
11 years ago
A very simple way to sort an array of associative arrays by some value is to use usort.

I needed to sort an array of 20 data structures by their 'distance' value:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [blahblah] => blahblah
            [distance] => 6
        )

    [1] => Array
        (
          you get the idea....

Here's the code:

--------------------
usort($results, "distributor_compare");

/**
* usort callback
*/
function distributor_compare($a, $b) {
    $adist = intval($a['distance']);
    $bdist = intval($b['distance']);
   
    if ($adist == $bdist) {
     return 0;
     }
     return ($adist < $bdist) ? -1 : 1;   
}
--------------------
up
5
mech.cx
8 years ago
I was (as near everyone here :-) looking to sort 2-dimensional arrays by certain fields in the associative sub-arrays.
What I didn't like about the documentation examples is that you need to loop through the input array to create sub arrays first, then use those in the function call.

"php a-t-the-r-a-t-e chir.ag" (http://www.php.net/manual/en/function.array-multisort.php#60401) wrote a quite cunning wrapper function, I rewrote it slightly, changing variable names and adding comments (for my sanity :-) mostly.
One snag I found: the input array is passed to array_multisort as last argument, but the changed array is not the one that is returned. Passing it by reference fixed that. This seems to be caused by the whole thing sitting inside the call_user_func_array, as shown below.

<?php

$points
= array(1, 5, 2, 2);
$names  = array('peter', 'mike', 'john Zoo', 'john Ab');

$source = array (
  array (
'points' => 1, 'name' => 'Peter'),
  array (
'points' => 5, 'name' => 'Mike'),
  array (
'points' => 2, 'name' => 'John Zoo'),
  array (
'points' => 2, 'name' => 'John Ab')
);

call_user_func_array('array_multisort', array($points, SORT_DESC, SORT_NUMERIC, $names, SORT_ASC, SORT_STRING, $source)); // doesn't work
print_r($source);
call_user_func_array('array_multisort', array($points, SORT_DESC, SORT_NUMERIC, $names, SORT_ASC, SORT_STRING, &$source)); // works!
print_r($source);

// Call like arrayColumnSort('points', SORT_DESC, SORT_NUMERIC, 'name', SORT_ASC, SORT_STRING, $source);

// Slightly adapted from http://www.php.net/manual/en/function.array-multisort.php#60401

// arrayColumnSort(string $field, [options, ], string $field2, [options, ], .... , $array) /

//____________________
// arrayColumnSort() /
function arrayColumnSort() {
 
$args  = func_get_args();
 
$array = array_pop($args);
  if (!
is_array($array)) return false;
 
// Here we'll sift out the values from the columns we want to sort on, and put them in numbered 'subar' ("sub-array") arrays.
  //   (So when sorting by two fields with two modifiers (sort options) each, this will create $subar0 and $subar3)
 
foreach($array as $key => $row) // loop through source array
   
foreach($args as $akey => $val) // loop through args (fields and modifiers)
     
if(is_string($val))             // if the arg's a field, add its value from the source array to a sub-array
       
${"subar$akey"}[$key] = $row[$val];
 
// $multisort_args contains the arguments that would (/will) go into array_multisort(): sub-arrays, modifiers and the source array
 
$multisort_args = array();
  foreach(
$args as $key => $val)
   
$multisort_args[] = (is_string($val) ? ${"subar$key"} : $val);
 
$multisort_args[] = &$array;   // finally add the source array, by reference
 
call_user_func_array("array_multisort", $multisort_args);
  return
$array;
}

?>
up
3
frank at overdrunk dot net
8 years ago
I had a function to make a sort on a 2D array and I wanted to sort an array using a column that usualy contains numeric values but also strings.

Lets say we have this array :

Array (
  [0] => Array ( "name" = "12000" ),
  [1] => Array ( "name" = "113" ),
  [2] => Array ( "name" = "test 01" ),
  [3] => Array ( "name" = "15000 tests" ),
  [4] => Array ( "name" = "45" ),
  [5] => Array ( "name" = "350" ),
  [6] => Array ( "name" = "725" ),
  [7] => Array ( "name" = "hello" )
}

SORT_STRING whould have returned me this :

Array ( // Numeric values are not correctly sorted
  [0] => Array ( "name" = "113" ),
  [1] => Array ( "name" = "12000" ),
  [2] => Array ( "name" = "15000 tests" ),
  [3] => Array ( "name" = "350" ),
  [4] => Array ( "name" = "45" ),
  [5] => Array ( "name" = "725" ),
  [6] => Array ( "name" = "hello" ),
  [7] => Array ( "name" = "test 01" )
}

SORT_NUMERIC would have returned me this :

Array ( // String values are not sorted, just in the same order
  [0] => Array ( "name" = "test 01" ),
  [1] => Array ( "name" = "hello" ),
  [2] => Array ( "name" = "45" ),
  [3] => Array ( "name" = "113" ),
  [4] => Array ( "name" = "350" ),
  [5] => Array ( "name" = "725" ),
  [6] => Array ( "name" = "12000" ),
  [7] => Array ( "name" = "15000 tests" ),
}

So I've made this hybrid code which combines the best of both worlds by merging content sorted either way according to the first caracter of the string:

<?php
/**
* Sorts an array according to a specified column
* Params : array  $table
*          string $colname
*          bool   $numeric
**/
function sort_col($table, $colname) {
 
$tn = $ts = $temp_num = $temp_str = array();
  foreach (
$table as $key => $row) {
    if(
is_numeric(substr($row[$colname], 0, 1))) {
     
$tn[$key] = $row[$colname];
     
$temp_num[$key] = $row;
    }
    else {
     
$ts[$key] = $row[$colname];
     
$temp_str[$key] = $row;
    }
  }
  unset(
$table);

 
array_multisort($tn, SORT_ASC, SORT_NUMERIC, $temp_num);
 
array_multisort($ts, SORT_ASC, SORT_STRING, $temp_str);
  return
array_merge($temp_num, $temp_str);
}
?>

It would return something like this :

Array (
  [2] => Array ( "name" = "45" ),
  [3] => Array ( "name" = "113" ),
  [4] => Array ( "name" = "350" ),
  [5] => Array ( "name" = "725" ),
  [6] => Array ( "name" = "12000" ),
  [7] => Array ( "name" = "15000 tests" ),
  [1] => Array ( "name" = "hello" ),
  [0] => Array ( "name" = "test 01" ),
}
up
3
isp dot php at spspft dot de
8 years ago
I would like to report a kind of confusion that arose with the message

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of array_multisort(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file...

from a line like this:

array_multisort (&$keyarr, &$arr );// sort against this keys

This message is not easily switched off by changing the error reporting level because it's produced at parsinig time -- not execution time.

I think this message is misleading because the arguments are passed by reference ANYWAY in array_multisort.

Anybody encountering this message should know that nothing has to be done, except deleting the ampersands (&).
I was tricked by this message because of couse I wanted to have the *sorted* array back. And couldn't find the ini file nor the declaration of array_multisort.
I think in this description of array_multisort the call by reference should be listed in the definition.

Hope this helps someone
up
5
brettz9 throu gh yah
10 years ago
Often, one may have a group of arrays which have parallel data that need to be kept associated with each other (e.g., the various attribute values of a group of elements might be stored in their own arrays). Using array_multisort as is, by specifying additional fields, it is possible, as in the documentation example cited below, that this association will be lost.

To take this example set of data from the documentation:
<?php
$ar1
= array("10", 100, 100, "a");
$ar2 = array(1, 3, "2", 1);
?>

The example goes on to sort it this way:
<?php
array_multisort
($ar1, $ar2);
?>

In this case, although the "10" remains associated with the first '1' after being sorted, the "2" and '3' are reversed from their original order.

In order to sort by one field only (yet still have the other array(s) being correspondingly sorted), one can use array_keys (which makes an array out of the keys) to ensure that no further sub-sorting is performed. This works because array_keys is making an array for which no duplicates can exist (since keys will be unique), and thus, the subsequent fields will have no relevance as far as subsorting.

So, using the above data, we can perform this sort instead:
<?php
$ar3
= array_keys($ar1);
array_multisort($ar1, $ar3, $ar2);
?>

which, when $ar1 and $ar2 are dumped gives:

array(4) {
  [0]=> string(2) "10"
  [1]=> string(1) "a"
  [2]=> int(100)
  [3]=> int(100)
}
array(4) {
  [0]=>  int(1)
  [1]=>  int(1)
  [2]=>  int(3)
  [3]=>  string(1) "2"
}
up
1
matt at bosc dot io
11 months ago
One-liner function to sort multidimensionnal array by key, thank's to array_column

<?php

array_multisort
(array_column($array, 'key'), SORT_DESC, $array);

?>
up
1
nospam at nospam dot com
1 year ago
Super easy and simple way to sort a keyed multiarray while maintaining all associative keys, including numeric!

Preserves the original multiarray order if the sorting values are equal.

<?php
// sorts multiarray by a subarray value while preserving all keys, also preserves original order when the sorting values match
function maSort($ma = '', $sortkey = '', $sortorder = 1) { // sortorder: 1=asc, 2=desc
 
if ($ma && is_array($ma) && $sortkey) { // confirm inputs
   
foreach ($ma as $k=>$a) $temp["$a[$sortkey]"][$k] = $a; // temp ma with sort value, quotes convert key to string in case numeric float
   
if ($sortorder == 2) { // descending
     
krsort($temp);
    } else {
// ascending
     
ksort($temp);
    }
   
$newma = array(); // blank output multiarray to add to
   
foreach ($temp as $sma) $newma += $sma; // add sorted arrays to output array
   
unset($ma, $sma, $temp); // release memory
   
return $newma;
  }
}
?>
up
2
Patrick Adrichem
3 years ago
If you do not have PHP 5.4 installed yet and you cannot use SORT_NATURAL. This function sorts arrays natural multi-dimensional based on key value

this function can be used for arrays as

array ( name => array( key => value ) )
and

array( name => value ).

arrays as array( name => array( key => value), name => value) are not supported.

<?php
       
static function natcasesortRecursive(&$aArray)
        {
           
$bHasArrays = false;
            foreach (
$aArray as $sKey => &$mValue)
            {
                if (
true === is_array($mValue))
                {
                   
self::natcasesortRecursive($mValue);
                   
$bHasArrays = true;
                }
            }
            if (
true === $bHasArrays)
            {
               
uksort($aArray, 'strnatcasecmp');
            }
            else
            {
               
natcasesort($aArray);
            }
        }
?>
up
3
m dot michalczyk at gmail dot com
7 years ago
Here is useful example based on za at byza dot it solution to sort multidimensional objects by any dimension.
za at byza dot it
<?php
/* Example structure */
class person{
    function
__construct($firstName, $lastName, $title, $position){
       
$this->firstName = $firstName;
       
$this->lastName = $lastName;
       
$this->title = new title($title);
       
$this->position = new position($position);
    }
}
class
title{
    function
__construct($name){
       
$this->name = $name;
    }
   
}
class
position{
    function
__construct($name){
       
$this->name = $name;
    }

}

$array[] = new person('Piotr', 'Sobiepanek', 'b', 'b');
$array[] = new person('Piotr', 'Kowalski', 'b', 'a');
$array[] = new person('Piotr', 'Michalski', 'a', 'a');
$array[] = new person('Jozef', 'Smietana', 'a', 'b');
$array[] = new person('Jozef', 'Cmietana', 'a', 'b');
$array[] = new person('Marcin', 'Kondraciuk', 'c', 'b');
$array[] = new person('Maksym', 'Kondraciuk', 'c', 'd');
$array[] = new person('Ambrozy', 'Kondraciuk', 'c', 'd');
$array[] = new person('Alojzy', 'Kondraciuk', 'c', 'd');

array_sort($array, 'title->name', 'position->name', 'lastName');
print_r($array);

/* Source */

function hod(&$base, $path){
   
$keys = explode("->", $path);
   
$keys[0] = str_replace('$', '', $keys[0]);
   
$expression = '$ret = ';
   
$expression.= '$';
    foreach (
$keys as $key){
        if (++
$licz == 1){
           
$expression.= 'base->';           
        } else {
           
$expression.= $key.'->';
        }
    }
   
$expression = substr($expression, 0, -2);
   
$expression.= ';';
    eval(
$expression);
    return
$ret;
}

function
array_sort_func($a,$b=NULL) {
   static
$keys;
   if(
$b===NULL) return $keys=$a;
   foreach(
$keys as $k) {
      if(
$k[0]=='!') {
        
$k=substr($k,1);
         if(
hod($a, '$a->'.$k)!==hod($b, '$b->'.$k)) {
            return
strcmp(hod($b, '$b->'.$k),hod($a, '$a->'.$k));
         }
      }
      else if(
hod($a, '$a->'.$k)!==hod($b, '$b->'.$k)) {
         return
strcmp(hod($a, '$a->'.$k),hod($b, '$b->'.$k));
      }
   }
   return
0;
}

function
array_sort(&$array) {
   if(!
$array) return $keys;
  
$keys=func_get_args();
  
array_shift($keys);
  
array_sort_func($keys);
  
usort($array,"array_sort_func");      
}
?>
up
2
alexander dot v at zend dot com
7 years ago
array_multisort works normally in php 5.3, but it forces arguments to be references.

It doesn't make differences for common array_multisort() usage, but makes "problems" for sorting variable number of arrays where call_user_func_array() function is involved.

So all sorting arrays have to be collected into new one as a references to array variables:

<?php
$sortArgs
= array();

for (...) {
    ...
   
$sortArgs[] = &$valuesArray;
    ...
}

call_user_func_array('array_multisort', $sortArgs);
?>

This (requiring arguments to be a reference) is not actually a problem since source array will not be sorted otherwise.

Important note!
Don't forget to destroy $valuesArray variable if you use it over each array_multisort() argument processing iteration.
If you don't do it, all array_multisort() arguments will contain the same array:

<?php
for (...) {
    ...
   
$sortArgs[] = &$valuesArray;
    unset(
$valuesArray);
    ...
}
?>

And the last important thing :)
Collect sorting arrays somewhere. PHP 5.3 will transfer reference into value (when $valuesArray is destroyed) and you will get "Parameter 1 to array_multisort() expected to be a reference, value given" warning again otherwise.

Final code should look like this:

<?php
$sortArgs
= array();
$sortFieldValues = array();

for (...) {
    ...
   
$sortFieldValues[] = &$valuesArray;
   
$sortArgs[] = &$valuesArray;
    unset(
$valuesArray);
    ...
}

call_user_func_array('array_multisort', $sortArgs);
?>
up
1
info at ichier dot de
5 years ago
if you want to sort an array by columns, this is the function to do it.

<?php
function array_csort() {        //coded by Ichier2003
   
$args = func_get_args();
   
$marray = array_shift($args);
   
$msortline = 'return(array_multisort(';
    foreach (
$args as $arg) {
       
$i++;
        if (
is_string($arg)) {
            foreach (
$marray as $row) {
               
$sortarr[$i][] = $row[$arg];
            }
        } else {
           
$sortarr[$i] = $arg;
        }
       
$msortline .= '$sortarr['.$i.'],';
    }
   
$msortline .= '$marray));';
    eval(
$msortline);
    return
$marray;
}
?>
up
1
thierryzo at hotmail dot fr
5 years ago
//A very simple way to sort arrays with this kind of structure.

<?php
    $myArray
=array(
        array(
"NUMCIE" => "001","REF" => "RXL","COLOR" => "RED","L1" => 4),
        array(
"NUMCIE" => "001","REF" => "RXL","COLOR" => "BLUE","L1" => 6),
        array(
"NUMCIE" => "001","REF" => "RHQ","COLOR" => "RED","L1" => 4),
        array(
"NUMCIE" => "002","REF" => "RXL","COLOR" => "YELLOW","L1" => 8));
       
       
    foreach(
$myArray as $c=>$key) {
       
$sort_numcie[] = $key['NUMCIE'];
       
$sort_ref[] = $key['REF'];
       
$sort_color[] = $key['COLOR'];
    }

   
array_multisort($sort_numcie, SORT_ASC, $sort_ref, SORT_STRING, $myArray);
   
print_r($myArray);
   
?>    

//Result array
   
Array
(
    [0] => Array
        (
            [NUMCIE] => 001
            [REF] => RHQ
            [COLOR] => RED
            [L1] => 4
        )

    [1] => Array
        (
            [NUMCIE] => 001
            [REF] => RXL
            [COLOR] => BLUE
            [L1] => 6
        )

    [2] => Array
        (
            [NUMCIE] => 001
            [REF] => RXL
            [COLOR] => RED
            [L1] => 4
        )

    [3] => Array
        (
            [NUMCIE] => 002
            [REF] => RXL
            [COLOR] => YELLOW
            [L1] => 8
        )

)
up
4
Magento-User
3 years ago
When sorting an array of (complex) objects, this function can give you a "Fatal error:  Nesting level too deep" since it directly compares elements in later arrays if the elements in earlier ones compare equal. This can be worked around with the Flag-Parameter:
<?php
$sortKeys
= array_map($extractKey, $lotsOfComplexObjects);
array_multisort($sortKeys, $lotsOfComplexObjects, SORT_ASC, SORT_NUMERIC);
?>
I'm replacing an 'uasort()'-call which is significantly slower since it leads to a lot of calls to the comparison-function but most of the objects involved are recursive.

If this 'trick' gives a wrong order,  you need a better key.
up
4
rnacken at gmail dot com
5 years ago
When I was working on a search engine, that had to order the results in PHP by multiple arguments, I got stuck on the issue of multisort erasing your (numeral) indexes for a while. Sometimes, it is important to keep these indexes intact. In my case, the indexes were IDs and the values were a percentage of how relevant the object was, considering an earlier query.
e.g: $searchResult = (23 => 0.3,
                    102 => 0.5,
                    11 => 0.5,
                    340 => 0.5,
                    10 => 0.9);

I wanted to use array_multisort to first sort DESC on the IDs, and then on the values DESC. i.e. I wanted to show the highest values first, but in case of two (or more) objects with the same value, the higher ID would be shown first.
e.g: $searchResult = (10 => 0.9,
                   340 => 0.5,
                   102 => 0.5,
                   11 => 0.5,
                   23 => 0.3);

The easiest way to do this, I think, is:
<?php
   
// create a 2-deep array with the values and keys of $searchResult
   
$array = array(
              
$searchResult,
              
array_keys($searchResult)
    );
   
// use multisort, first on the values, then on the keys. This will erase the indexes in the $searchResult array
   
array_multisort($array[0], SORT_DESC$array[1], SORT_DESC);
   
// get the ordered keys back in the $searchResult array
   
$searchResult = array_combine($array[1], $array[0]);
    unset(
$array); //clear some memory
?>
up
1
Toni
12 years ago
An example to sort an array by 3 criteria:

$recordset is an array of results from a query to a database, that I sort using $matrix as auxiliary array. First numeric, Second and Third alphabetically.

<?php
for($idx=0;$idx<$toShow;$idx++){
   
$matrix[0][$id]=$recordset[$id][0];
   
$matrix[1][$id]=$recordset[$id][1];
   
$matrix[2][$id]=$recordset[$id][10];   
}

array_multisort($matrix[0], SORT_DESC, SORT_NUMERIC,$matrix[1], SORT_STRING, SORT_ASC,$matrix[2], SORT_STRING, SORT_ASC);
?>
up
2
matt at idizinc dot com
8 years ago
I looked on some forms for an answer to this simple problem and couldn't find one so I came up with a solution that may help in some situations.

How do you sort an array by a field in that array and resolve numeric ties randomly?

Code:
<?php

foreach($list as $temp_list)
{
  
$sort_aux[] = ($temp_list['column_to_sort_by']+(rand(1, 9)/10));
}
array_multisort($sort_aux, SORT_NUMERIC, $list);

?>

Example:

$list[]=array('name'=>'Tom', 'score'=>3);
$list[]=array('name'=>'Sam', 'score'=>3);
$list[]=array('name'=>'Joey', 'score'=>1);

Explanation:
I took an existing example found above that shows how to sort an array by one of it's columns/fields.
I just added: "+(rand(1,9)/10)" To randomly add .1 through .9 to their score to resolve the tie. (Obviously this specific example only works if you're sorting by an integer... so you may need to modify it to suit your needs.)

Hope this helps someone.
up
1
Jon L. -- intel352 [AT] gmail [DOT] com
10 years ago
This is my solution for a dynamic multisort, using POST values. This doesn't account for a need to sort by multiple columns at once, but could be modified for that purpose.

<?php
   
/**
    * @desc You really should validate the posted sort direction against a list of valid possibilities.
    *         Options are SORT_ASC, SORT_DESC, etc, as shown in the documentation for array_multisort
    */
   
$sort['direction'] = $_POST['sort_direction'] ? $_POST['sort_direction'] : 'SORT_ASC';
   
$sort['field']       = $_POST['sort_field'] ? $_POST['sort_field'] : 'value';

   
$array_to_sort = array();   
   
$array_to_sort['TestCase1'] = array('name'=>'Test1','value'=>'218');
   
$array_to_sort['TestCase2'] = array('name'=>'Test2','value'=>'10');
   
$array_to_sort['TestCase3'] = array('name'=>'Test3','value'=>'64');
   
   
/**
    * @desc Build columns using the values, for sorting in php
    */
   
$sort_arr = array();
    foreach(
$array_to_sort AS $uniqid => $row){
        foreach(
$row AS $key=>$value){
           
$sort_arr[$key][$uniqid] = $value;
        }
    }
   
    print
'<b>Before sorting</b>: <br> <pre>';
   
print_r($array_to_sort);
    print
'</pre>';
   
    if(
$sort['direction']){
       
array_multisort($sort_arr[$sort['field']], constant($sort['direction']), $array_to_sort);
    }

    print
'<b>After sorting</b>: <br> <pre>';
   
print_r($array_to_sort);
    print
'</pre>';
   
?>

This example prints out:

Before sorting:

Array
(
    [TestCase1] => Array
        (
            [name] => Test1
            [value] => 218
        )

    [TestCase2] => Array
        (
            [name] => Test2
            [value] => 10
        )

    [TestCase3] => Array
        (
            [name] => Test3
            [value] => 64
        )

)

After sorting:

Array
(
    [TestCase2] => Array
        (
            [name] => Test2
            [value] => 10
        )

    [TestCase3] => Array
        (
            [name] => Test3
            [value] => 64
        )

    [TestCase1] => Array
        (
            [name] => Test1
            [value] => 218
        )

)
up
2
plugboard at web dot de
4 years ago
multisort an Array of Objects:

example object [$object with array of objects]: (class: test)
----------------------------------

test Object (
  [Artikel] => Array (
      [0] => test Object (
            [id] => 1
            [title] => CCCC
         )
      [1] => test Object (
            [id] => 2
            [title] => AAAA
         )
      [2] => test Object (
            [id] => 3
            [title] => DDDD
         )
      [3] => test Object (
            [id] => 4
            [title] => BBBB
         )
   )
)

----------------------------------

Simple PHP function: sort_arr_of_obj()

<?php
// --------------------------------------

/*
* -------- function arguments --------
*   $array ........ array of objects
*   $sortby ....... the object-key to sort by
*   $direction ... 'asc' = ascending
* --------
*/

function sort_arr_of_obj($array, $sortby, $direction='asc') {
    
   
$sortedArr = array();
   
$tmp_Array = array();
    
    foreach(
$array as $k => $v) {
       
$tmp_Array[] = strtolower($v->$sortby);
    }
    
    if(
$direction=='asc'){
       
asort($tmp_Array);
    }else{
       
arsort($tmp_Array);
    }
    
    foreach(
$tmp_Array as $k=>$tmp){
       
$sortedArr[] = $array[$k];
    }
    
    return
$sortedArr;

}
 

// --------------------------------------
?>

example call:
----------------------------------

<?php

$sorted
->Artikel = sort_arr_of_obj($object->Artikel,'title','asc');

?>

example result: $sorted (class: test)
----------------------------------

test Object (
  [Artikel] => Array (
      [0] => test Object (
            [id] => 2
            [title] => AAAA
         )
      [1] => test Object (
            [id] => 4
            [title] => BBBB
         )
      [2] => test Object (
            [id] => 1
            [title] => CCCC
         )
      [3] => test Object (
            [id] => 3
            [title] => DDDD
         )

   )
)

-------------------------

:)
up
1
jcharpentier at darkmira dot fr
3 years ago
There is a lack of precision for the second example :

Example #2 Sorting multi-dimensional array

The explanation is :
"In this example, [...] The second will contain 1, 3, "2", 2, 1 (sorted as numbers, in descending order). "
This could be misunderstood cause a sort as numbers in descending order will be 1, 1, "2", 2, 3. 

My proposal is as follows (in a best english should be great ^^) :
"In this example, [...] The second will contain 1, 3, "2", 2, 1 (sorted as well as first one, except for values 3 and "2" sorted as numbers, in descending order).  Because they are corresponding to the identical entries in the first array (100 and 100) which couldn't be sorted at first time."
up
1
joao at intrasystems dot com dot br
12 years ago
Exemple of sorting multi-dimensional arrays by one of it's fields:

$result[0]['nome']='Joao';
$result[0]['order']=5;
$result[1]['nome']='Pedro';
$result[1]['order']=1;
$result[2]['nome']='Marcelo';
$result[2]['order']=3;

foreach($result as $res)
     $sortAux[] = $res['order'];

array_multisort($sortAux, SORT_ASC, $result);

print_r($result);

produces:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [nome] => Pedro
            [order] => 1
        )

    [1] => Array
        (
            [nome] => Marcelo
            [order] => 3
        )

    [2] => Array
        (
            [nome] => Joao
            [order] => 5
        )

)
up
1
meddle at dzygn.com
12 years ago
If you want to sort a multidomensional array by key name you cannot use array_multisort. ie: for an array named $archivos that prints like this:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [index] => 0
            [name] => test
        )

    [1] => Array
        (
            [index] => 0
            [name] => watertaxi.jpg
        )

    [2] => Array
        (
            [index] => 0
            [name] => 2_0003.JPG
        )

    [3] => Array
        (
            [index] => 0
            [name] => 24A_0025.JPG
        )

    [4] => Array
        (
            [index] => 1
            [name] => _CIMG3501.JPG
        )

)

If I wanted to order by "name" I'd use:

function comparar($a, $b) {
        return strnatcasecmp($a["name"], $b["name"]);
}
usort($archivos, "comparar");

This function performs a case insensitive string comparison using a "natural order" algorithm (strnatcasecmp), resulting in:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [index] => 0
            [name] => 2_0003.JPG
        )

    [1] => Array
        (
            [index] => 0
            [name] => 24A_0025.JPG
        )

    [2] => Array
        (
            [index] => 0
            [name] => test
        )

    [3] => Array
        (
            [index] => 0
            [name] => watertaxi.jpg
        )

    [4] => Array
        (
            [index] => 1
            [name] => _CIMG3501.JPG
        )

)
up
1
faugeron dot loic at gmail dot com
11 months ago
Improving Example #3 (Sorting database results): using <?php array_column ?> (PHP >= 5.5) and <?php call_user_func_array ?> it becomes possible to build your sortings (sorting by one or many fields):

<?php

$data
= [
    [
       
'id' => '168ac7f8-c918-4e99-90ee-5d7590fe61ce',
       
'name' => 'Arthur Dent',
    ],
    [
       
'id' => 'e3ad45ee-7cae-4cca-bd7b-2eb6b57b6457',
       
'name' => 'Ford Prefect',
    ],
    [
       
'id' => 'a426aef2-19e2-412a-8339-5458cf6ae416',
       
'name' => 'Trillian Astra',
    ],
];
$sortings = [
    [
       
'field' => 'id',
       
'direction' => SORT_DESC,
    ],
];

$args = [];
$key = 0;
foreach (
$sortings as $sorting) {
   
$args[$key] = array_column($data, $sorting['field']);
   
$args[$key + 1] = $sorting['direction'];
   
$key += 2;
}
$args[] = $data;
call_user_func_array('array_multisort', $args);

// $data is now sorted by ID in descending order.
?>
up
1
intsystem88 at gmail dot com
1 year ago
See (rus): https://intsystem.org/coding/sortirovka-mnogomernyh-massivov-po-klyuchu-na-php/

Simple example:

<?php
$data
=array(
    array(
'text'=>'str1', 'year'=>'2010', 'author'=>10),
    array(
'text'=>'str2', 'year'=>'2011', 'author'=>10),
    array(
'text'=>'str3', 'year'=>'2009', 'author'=>20),
    array(
'text'=>'str4', 'year'=>'2010', 'author'=>30),
    array(
'text'=>'str5', 'year'=>'2010', 'author'=>20),
    array(
'text'=>'str6', 'year'=>'2011', 'author'=>10),
    array(
'text'=>'str7', 'year'=>'2011', 'author'=>20),
    array(
'text'=>'str8', 'year'=>'2009', 'author'=>20),
);

$data_year=array();

foreach(
$data as $key=>$arr){
   
$data_year[$key]=$arr['year'];
}

for(
$i=0; $i<100000; $i++){
   
$data_tmp=$data;
   
array_multisort($data_year, SORT_NUMERIC, $data_tmp);
}
?>
up
1
matt at wennersten dot org
1 year ago
Many users have contributed nifty wrapper functions for generalizing array_multisort. However, some of us may just want a simple example that illustrates how to sort an arbitrary multi-dimensional array, such as a database result set, on a named field.

Consider an array of voice recordings (Clip objects) that are stored on a file system, and referenced via a database table:

    $fetchClipQuery = "SELECT * from voiceclips";
    if ( !$result = $this->db->query($fetchClipQuery) ) {
            $errormessage = $this->db->errno;
            $errormessage .= $this->db->error;
        } else {
            while($row = $result->fetch_assoc()){
                $clip = new Clip();
                $clip->populate($row['clipURL']);
                $clips[] = array("speaker"=>$row['speaker'],"duration"=>$row['duration'],"clip"=>$clip);
            }

//we now have an array called clips[] that looks like this:

array("speaker"=>"Obama","duration"=>"22:00","clip"=>...<some arbitrary object>...);

        //suppose we want to sort the array by speaker
        $sortkeyname = "speaker";
        //do the sort
        $sortkeyarray = array();
        foreach ($clips as $key => $row){
            $sortkeyarray[$key] = $row[$sortkeyname];
        }
        array_multisort($sortkeyarray, SORT_DESC, $clips);

           //suppose we want to sort the array by duration
        $sortkeyname = "duration";
        //do the sort
        $sortkeyarray = array();
        foreach ($clips as $key => $row){
            $sortkeyarray[$key] = $row[$sortkeyname];
        }
        array_multisort($sortkeyarray, SORT_DESC, $clips);

...etc.
up
0
Jaak Tamre
6 years ago
I had a problem with sorting SimpleXMLElement list. I found a nice short solution.

I have an array of ticket objects: $ticketList = $xml->Tickets;

<?php
// Sort by ValidOnDate
$tickets = array();
$valid = array();
foreach (
$ticketList as $row) {
   
$tickets[] = $row;
   
$valid[] = DateHandler::parseDate($row->ValidOnDate);
}
array_multisort($valid, SORT_DESC, $tickets);
?>

Just make an array of object items you want to sort by and a new array for the same objects which will be reordered like the first array.

Ps: my own parseDate(date) returns unix timestamp for different date formats.
up
0
d_inkubus at yahoo dot com
7 years ago
Update to array_msort()--in PHP 5.3 it won't work.

The solution is to replace the array_merge($params, $order) with the following code snippet:

<?php
$order
=(array)$order;
foreach(
$order as $order_element)
{
   
$params[]=&$order_element;
}
?>

Full code to array_msort():

<?php
function array_msort($array, $cols)
{
   
$colarr = array();
    foreach (
$cols as $col => $order)
    {
       
$colarr[$col] = array();
        foreach (
$array as $k => $row)
        {
           
$colarr[$col]['_'.$k] = strtolower($row[$col]);
        }
    }
   
$params = array();
    foreach (
$cols as $col => $order)
    {
   
       
$params[] =&$colarr[$col];
       
$order=(array)$order;
        foreach(
$order as $order_element)
        {
           
//pass by reference, as required by php 5.3
           
$params[]=&$order_element;
        }
    }
   
call_user_func_array('array_multisort', $params);
   
$ret = array();
   
$keys = array();
   
$first = true;
    foreach (
$colarr as $col => $arr)
    {
        foreach (
$arr as $k => $v)
        {
            if (
$first)
            {
               
$keys[$k] = substr($k,1);
            }
           
$k = $keys[$k];
           
            if (!isset(
$ret[$k]))
            {
               
$ret[$k] = $array[$k];
            }
           
           
$ret[$k][$col] = $array[$k][$col];
        }
       
$first = false;
    }
    return
$ret;
}
?>

For further reference, see these bug reports:
http://bugs.php.net/bug.php?id=49069
http://bugs.php.net/bug.php?id=49241
up
2
KES http://kes.net.ua
10 years ago
<?
//sort by second column then first one
$orderBy=array('0'=>'desc', 'first'=>'asc');

function KES_cmp($a, $b) {
  global $orderBy;
  $result= 0;
  foreach( $orderBy as $key => $value ) {
    if( $a[$key] == $b[$key] ) continue;
    $result= ($a[$key] < $b[$key])? -1 : 1;
    if( $value=='desc' ) $result= -$result;
    break;
    }
  return $result;
  }

$result= array();
$result[]= array( 'first'=>6, 2);
$result[]= array( 'first'=>3, 2);
$result[]= array( 'first'=>1, 3);
$result[]= array( 'first'=>1, 2);
$result[]= array( 'first'=>6, 1);

print "<b>Source</b>";
print_r($result);

usort($result, 'KES_cmp');
print "<b>Result</b>";
print_r($result);
?>
up
0
s dot i dot g at gmx dot com
7 years ago
simple dns mx record sorting

<?php
//getting domain name
list($user, $domain) = split('[@]', $email);
getmxrr($domain, $mx_server, $mx_weight);

//sorting
for($i = 0; $i < count($mx_server); $i++)
{
   
$mx[$i] = array
    (
     
"server" => $mx_server[$i],
     
"weight" => $mx_weight[$i],
    );
}
array_multisort($mx_weight, SORT_ASC, $mx_server, SORT_ASC, $mx);

//display result
print_r($mx);

//usage
$server = $mx[0]["server"];
?>
up
0
za at byza dot it
7 years ago
I wrote a function to sort a multidimensional array by multiple columns in ascending and descending order.

Sample array:

<?php
$my_array
=array(
   array(
'id'=>1, 'surname'=>'rossi', 'name'=>'mario', 'group'=>'admin'),
   array(
'id'=>2, 'surname'=>'rossi', 'name'=>'giovanni', 'group'=>'user'),
   array(
'id'=>3, 'surname'=>'verdi', 'name'=>'luigi', 'group'=>'user'),
   array(
'id'=>4, 'surname'=>'verdi', 'name'=>'franco', 'group'=>'guest'),
   array(
'id'=>5, 'surname'=>'bianchi', 'name'=>'mario', 'group'=>'guest')
);
?>

Example: <?php array_sort($my_array,'!group','surname'); ?>

Output: sort the array DESCENDING by group and then ASCENDING by surname. Notice the use of ! to reverse the sort order. Rows order will be: 2,3,5,4,1

The function code:

<?php
function array_sort_func($a,$b=NULL) {
   static
$keys;
   if(
$b===NULL) return $keys=$a;
   foreach(
$keys as $k) {
      if(@
$k[0]=='!') {
        
$k=substr($k,1);
         if(@
$a[$k]!==@$b[$k]) {
            return
strcmp(@$b[$k],@$a[$k]);
         }
      }
      else if(@
$a[$k]!==@$b[$k]) {
         return
strcmp(@$a[$k],@$b[$k]);
      }
   }
   return
0;
}

function
array_sort(&$array) {
   if(!
$array) return $keys;
  
$keys=func_get_args();
  
array_shift($keys);
  
array_sort_func($keys);
  
usort($array,"array_sort_func");       
}
?>
up
0
Zbigniew Heintze http://bigweb.pl
8 years ago
<?php
/**
* Sort DB result
*
* @param array $data Result of sql query as associative array
*
* Rest of parameters are optional
* [, string $name  [, mixed $name or $order  [, mixed $name or $mode]]]
* $name string - column name i database table
* $order integer - sorting direction ascending (SORT_ASC) or descending (SORT_DESC)
* $mode integer - sorting mode (SORT_REGULAR, SORT_STRING, SORT_NUMERIC)
*
* <code>
* <?php
* // You can sort data by several columns e.g.
* $data = array();
* for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
*     $data[] = array( 'id' => $i,
*                      'first_name' => sprintf('first_name_%s', rand(1, 9)),
*                      'last_name' => sprintf('last_name_%s', rand(1, 9)),
*                      'date' => date('Y-m-d', rand(0, time()))
*                  );
* }
* $data = sortDbResult($data, 'date', SORT_DESC, SORT_NUMERIC, 'id');
* printf('<pre>%s</pre>', print_r($data, true));
* $data = sortDbResult($data, 'last_name', SORT_ASC, SORT_STRING, 'first_name', SORT_ASC, SORT_STRING);    
* printf('<pre>%s</pre>', print_r($data, true));
* ?>
* </code>
*
* @return array $data - Sorted data
*/
function sortDbResult(array $data /*$name, $order, $mode*/) {
   
$_argList = func_get_args();
   
$_data = array_shift($_argList);
    if (empty(
$_data)) {
        return
$_data;
    }
   
$_max = count($_argList);
   
$_params = array();
   
$_cols = array();
   
$_rules = array();
    for (
$_i = 0; $_i < $_max; $_i += 3)
    {
       
$_name = (string) $_argList[$_i];
        if (!
in_array($_name, array_keys(current($_data)))) {
            continue;
        }
        if (!isset(
$_argList[($_i + 1)]) || is_string($_argList[($_i + 1)])) {
           
$_order = SORT_ASC;
           
$_mode = SORT_REGULAR;
           
$_i -= 2;
        } else if (
3 > $_argList[($_i + 1)]) {
           
$_order = SORT_ASC;
           
$_mode = $_argList[($_i + 1)];
           
$_i--;
        } else {
           
$_order = $_argList[($_i + 1)] == SORT_ASC ? SORT_ASC : SORT_DESC;
            if (!isset(
$_argList[($_i + 2)]) || is_string($_argList[($_i + 2)])) {
               
$_mode = SORT_REGULAR;
               
$_i--;
            } else {
               
$_mode = $_argList[($_i + 2)];
            }
        }
       
$_mode = $_mode != SORT_NUMERIC
                   
? $_argList[($_i + 2)] != SORT_STRING ? SORT_REGULAR : SORT_STRING
                   
: SORT_NUMERIC;
       
$_rules[] = array('name' => $_name, 'order' => $_order, 'mode' => $_mode);
    }
    foreach (
$_data as $_k => $_row) {
        foreach (
$_rules as $_rule) {
            if (!isset(
$_cols[$_rule['name']])) {
               
$_cols[$_rule['name']] = array();
               
$_params[] = &$_cols[$_rule['name']];
               
$_params[] = $_rule['order'];
               
$_params[] = $_rule['mode'];
            }
           
$_cols[$_rule['name']][$_k] = $_row[$_rule['name']];
        }
    }
   
$_params[] = &$_data;
   
call_user_func_array('array_multisort', $_params);
    return
$_data;
}
?>
up
0
oOo at OoO dot com
8 years ago
Since the manual doesn't specify so, I want to point out that the SORT_NUMERIC flag does also work correctly if the values are floating point numbers.
Just don't forget to also add the respective SORT_ASC or SORT_DESC flag :)
up
0
seiffs_at_centrum-dot-cz
8 years ago
There have to be two corrections to the php_multisort($data,$keys)

    // Sort Expression
    $i=0;
    $sort='';  //here
    foreach ($keys as $k){
      if($i>0){$sort.=',';}
      $sort.='$cols[\''.$k['key'].'\']'; //and here
      if($k['sort']){$sort.=',SORT_'.strtoupper($k['sort']);}
      if($k['type']){$sort.=',SORT_'.strtoupper($k['type']);}
      $i++;
    }
up
0
Anonymous
10 years ago
casting the parameter arrays for array_multisort seem to make the sorting ineffective?

for example:-
<?
        foreach((array)$report_files as $report_files_i)
        {
            $file_stat = stat($report_files_i);
            $report_files_x[] = array(
                'filename'      => $report_files_i
                ,'basename'     => basename($report_files_i)
                ,'ctime'        => date("D, M j, Y",$file_stat['ctime'])
                ,'size'         => $file_stat['size']
                );

            $basename_i[] = strtolower(basename($report_files_i)); // case insensitive

        }
        array_multisort($basename_i, SORT_ASC, $report_files_x);
?>
The above works but if you change the last time to :-
<?
        array_multisort((array)$basename_i, SORT_ASC, (array)$report_files_x);
?>
...adding the (array) cast doesn't sort the main array ...
up
0
LPChip
10 years ago
I was looking for a way to dynamically multisort my array.

By dynamically I mean that its not static what column will be sorted and if its ASC or DESC, and the ability to have more than one sorts.

This is the way a database would allow you to do.

The best way to dynamically do this, is by using eval.

The code below is partly what I used. (eg, I left out where the arrays were made and stuff, but the important part is here.)

<?

$orderby_arr = array("col1 ASC";"col2 DESC");

// prepare multisort using eval
        $eval_sort  = "array_multisort(";

        if ($orderby !="") {

            $orderby_arr_c = count($orderby_arr);

            for ($orderby_walk=0; $orderby_walk < $orderby_arr_c; $orderby_walk++) {
                $pos = strpos($orderby_arr[$orderby_walk], " ");
                $orderby_col = substr($orderby_arr[$orderby_walk], 0, $pos);
                $orderby_type = substr($orderby_arr[$orderby_walk], $pos+1);

                $eval_sort .= "\$this->OrderBy[$orderby_col]" . ", SORT_$orderby_type,";
            }
        }
       
        $eval_sort .= " \$this->Current_Query);";

        // if there's an array, sort it.
        if ($this->Current_Query_m != -1) eval($eval_sort);
?>
up
0
RQuadling at GMail dot com
10 years ago
Extending KES's example (http://www.php.net/manual/en/function.array-multisort.php#68452) to look like array_multisort().

NOTE: Fully commented code is available at http://rquadling.php1h.com (sorry for the ads).

The syntax is the same as array_multisort().

You also have 3 additional parameters you can use:

AMC_SORT_STRING_CASELESS to sort the strings case insensitively.
AMC_LOSE_ASSOCIATION (the default behaviour) to lose the associations for the array.
AMC_KEEP_ASSOCIATION to keep the associations for the array.

Other than that, these function work together JUST like array_multisort but sorts using column(s) without the need to first extract the columns into individual arrays.

<?php
define
('AMC_SORT_STRING_CASELESS', SORT_STRING + 1);
define ('AMC_LOSE_ASSOCIATION', 1001);
define ('AMC_KEEP_ASSOCIATION', 1002);
define ('AMC_SORT_ORDER', 1003);
define ('AMC_SORT_TYPE', 1004);

function
array_multisort_column(array &$a_data, $m_mixed1)
    {
   
$a_Args = func_get_args();
   
$i_Args = func_num_args();
   
$GLOBALS['a_AMC_ordering'] = array();
   
$a_Columns = array_keys(reset($a_data));
   
$b_KeepAssociation = False;
    for(
$i_Arg = 1 ; $i_Arg < $i_Args ; )
        {
        if (
in_array($a_Args[$i_Arg], $a_Columns))
            {
           
$s_Column = $a_Args[$i_Arg];
           
$GLOBALS['a_AMC_ordering'][$a_Args[$i_Arg]] = array
                (
               
AMC_SORT_ORDER => SORT_ASC,
               
AMC_SORT_TYPE => SORT_REGULAR,
                );
            while
                (
                isset(
$a_Args[$i_Arg + 1]) &&
               
in_array
                   
(
                   
$a_Args[$i_Arg + 1],
                    array
                        (
                       
AMC_KEEP_ASSOCIATION,
                       
AMC_LOSE_ASSOCIATION,
                       
AMC_SORT_STRING_CASELESS,
                       
SORT_ASC,
                       
SORT_DESC
                        SORT_NUMERIC
,
                       
SORT_REGULAR,
                       
SORT_STRING,
                        ),
                   
True
                   
)
                )
                {
                if (
in_array($a_Args[$i_Arg + 1], array(SORT_ASC, SORT_DESC), True))
                    {
                   
$GLOBALS['a_AMC_ordering'][$s_Column][AMC_SORT_ORDER] = $a_Args[$i_Arg + 1];
                    }
                elseif (
in_array($a_Args[$i_Arg + 1], array(SORT_REGULAR, SORT_NUMERIC, SORT_STRING, AMC_SORT_STRING_CASELESS), True))
                    {
                   
$GLOBALS['a_AMC_ordering'][$s_Column][AMC_SORT_TYPE] = $a_Args[$i_Arg + 1];
                    }
                elseif (
AMC_KEEP_ASSOCIATION == $a_Args[$i_Arg + 1])
                    {
                   
$b_KeepAssociation = True;
                    }
                ++
$i_Arg;
                }   
            }
        ++
$i_Arg;
        }
   
$s_Sorter = ($b_KeepAssociation ? 'uasort' : 'usort');
   
$b_Result = $s_Sorter($a_data, 'array_multisort_column_cmp');
    unset(
$GLOBALS['a_AMC_ordering']);
    return
$b_Result;
    }

function
array_multisort_column_cmp(array &$a_left, array &$a_right)
    {
   
$i_Result = 0;
    foreach(
$GLOBALS['a_AMC_ordering'] as $s_Column => $a_ColumnData)
        {
        switch (
$a_ColumnData[AMC_SORT_TYPE])
            {
            case
SORT_NUMERIC :
               
$i_ColumnCompareResult =
                    ((
intval($a_left[$s_Column]) == intval($a_right[$s_Column]))
                    ?
                       
0
                   
:
                        ((
intval($a_left[$s_Column]) < intval($a_right[$s_Column]))
                        ?
                            -
1
                       
:
                           
1
                       
)
                    );
                break;
            case
SORT_STRING :
               
$i_ColumnCompareResult = strcmp((string)$a_left[$s_Column], (string)$a_right[$s_Column]);
                break;
            case
AMC_SORT_STRING_CASELESS :
               
$i_ColumnCompareResult = strcasecmp((string)$a_left[$s_Column], (string)$a_right[$s_Column]);
                break;
            case
SORT_REGULAR :
            default :
               
$i_ColumnCompareResult =
                    ((
$a_left[$s_Column] == $a_right[$s_Column])
                    ?
                       
0
                   
:
                        ((
$a_left[$s_Column] < $a_right[$s_Column])
                        ?
                            -
1
                       
:
                           
1
                       
)
                    );
                break;
            }
        if (
0 == $i_ColumnCompareResult)
            {
            continue;
            }
       
$i_Result = $i_ColumnCompareResult * (($a_ColumnData[AMC_SORT_ORDER] == SORT_DESC) ? -1 : 1);
        break;
        }
    return
$i_Result;
    }
?>
up
0
peter dot graham at tcat dot ac dot uk
11 years ago
Many thanks to AlberT at SuperAlberT dot it for his useful and elegant function. I have made some small alterations so it doesnt use pass-by-reference as this throws up warnings in newer versions of php4.

<?php

function array_key_multi_sort($arr, $l , $f='strnatcasecmp')
{
   
usort($arr, create_function('$a, $b', "return $f(\$a['$l'], \$b['$l']);"));
    return(
$arr);
}

?>
up
0
php a-t-the-r-a-t-e chir.ag
11 years ago
Re: phu at kungphu, 19-Dec-2005 11:36

asort($test) will not let me specify which columns to sort ASC/DESC, NUMERIC/STRING etc.

I have data similar to what you specified. Now I want to sort $test by points DESC and name ASC. Here's my function that does it, based on suggestions on this page. It uses array_multisort (and hence acts just like it: preserving string-keys etc.)

<?php

 
function arrayColumnSort()
  {
   
$n = func_num_args();
   
$ar = func_get_arg($n-1);
    if(!
is_array($ar))
      return
false;

    for(
$i = 0; $i < $n-1; $i++)
     
$col[$i] = func_get_arg($i);

    foreach(
$ar as $key => $val)
      foreach(
$col as $kkey => $vval)
        if(
is_string($vval))
          ${
"subar$kkey"}[$key] = $val[$vval];

   
$arv = array();
    foreach(
$col as $key => $val)
     
$arv[] = (is_string($val) ? ${"subar$key"} : $val);
   
$arv[] = $ar;

   
call_user_func_array("array_multisort", $arv);
    return
$ar;
  }

 
$test["pete"]['points']=1;
 
$test["pete"]['name']='Peter';

 
$test["mike"]['points']=5;
 
$test["mike"]['name']='Mike';

 
$test["zoo"]['points']=2;
 
$test["zoo"]['name']='John Zoo';

 
$test["ab"]['points']=2;
 
$test["ab"]['name']='John Ab';

 
$test1 = $test;

 
asort($test1);

 
$test2 = arrayColumnSort("points", SORT_DESC, SORT_NUMERIC, "name", SORT_ASC, SORT_STRING, $test);

 
print_r($test1); // asort
 
print_r($test2); // arrayColumnSort

?>

Output from asort:

Array
(
    [pete] => Array
        (
            [points] => 1
            [name] => Peter
        )

    [ab] => Array
        (
            [points] => 2
            [name] => John Ab
        )

    [zoo] => Array
        (
            [points] => 2
            [name] => John Zoo
        )

    [mike] => Array
        (
            [points] => 5
            [name] => Mike
        )

)

Output from arrayColumnSort:

Array
(
    [mike] => Array
        (
            [points] => 5
            [name] => Mike
        )

    [ab] => Array
        (
            [points] => 2
            [name] => John Ab
        )

    [zoo] => Array
        (
            [points] => 2
            [name] => John Zoo
        )

    [pete] => Array
        (
            [points] => 1
            [name] => Peter
        )

)
up
-1
scott at bartoncomputer dot com
9 years ago
I didn't see this noted anywhere, so I figured I'd put in a little comment regarding arrays located inside classes. For instance:

class abc
{
   var $data;
}

The following code does not act as expected:

$clsVar =& new abc();

foreach ($clsVar->data as $key => $row)
{
   $position[$key]  = $key;       
}

array_multisort($position, SORT_DESC, $clsVar->data);

While I realize this could much easily be acheived using ksort(), this is merely a much more simple example of this behaviour. The exerpt above comes from a much more complicated sort using multi-scripted arrays.

Anyway the only way I could find to get around the behaviour of multisort not sorting the referenced class-array was to make a copy of it as below:

$clsVar =& new abc();
$newData = $clsVar->data;

foreach ($newData as $key => $row)
{
   $position[$key]  = $key;       
}

array_multisort($position, SORT_DESC, $newData);

Now newData will contain the sorted array as expected. 

Hopefully this helps someone else!
up
-1
AlberT at SuperAlberT dot it
11 years ago
a nice piece of code to do an "array_key_multi_sort()" is the following:

<?php
/**
* orders a multidimentional array on the base of a label-key
*
* @param $arr, the array to be ordered
* @param $l the "label" identifing the field
* @param $f the ordering function to be used,
*    strnatcasecmp() by default
* @return  TRUE on success, FALSE on failure.
*/
function array_key_multi_sort(&$arr, $l , $f='strnatcasecmp') {
        return
usort($arr, create_function('$a, $b', "return $f(\$a['$l'], \$b['$l']);"));
}
?>
up
-1
kencomer at kencomer dot com
11 years ago
If your data is in an associative array that you would need to separate into columns such as those retrieved with your favorite flavor of _fetch_array() in order to be able to use multisort(), you should consider using uasort() or usort() as an alternative. Here is an example of how this could be beneficial:

(key is employee number which remains intact; rows are sorted by surname, firstname)

<?php
function namecmp( $row1,$row2 )
{
   
$first = strcmp($row1['surname'], $row2['surname']) ;
    if (
$first )
        return
$first ;
    else
        return
strcmp($row1['name'], $row2['name']) ;
}

     
$test = array( '11122202' => array('empno'=>11122202,'name'=>'geezer'
               
,'surname'=>'schmidt','age'=>96,'sex'=>'male')
            ,
'11122204' => array('empno'=>11122204,'name'=>'coed'
               
,'surname'=>'beaujolais','age'=>18,'sex'=>'female')
            ,
'11122206' => array('empno'=>11122206,'name'=>'immortal'
               
,'surname'=>'ramos','age'=>21,'sex'=>'male')
            ,
'11122208' => array('empno'=>11122208,'name'=>'babyface'
               
,'surname'=>'brown','age'=>1,'sex'=>'male')
            ,
'11122210' => array('empno'=>11122210,'name'=>'exjock'
               
,'surname'=>'gatti','age'=>48,'sex'=>'male')
            ,
'11122212' => array('empno'=>11122212,'name'=>'jailbait'
               
,'surname'=>'muhammed','age'=>15,'sex'=>'female') )
            ;
echo
"<pre>" ;
print_r( $test ) ;
uasort($test,'namecmp') ;
echo
"----sorting----<br \>";
print_r( $test ) ;
echo
"</pre>" ;

?>

Array
(
    [11122202] => Array
        (
            [empno] => 11122202
            [name] => geezer
            [surname] => schmidt
            [age] => 96
            [sex] => male
        )

    [11122204] => Array
        (
            [empno] => 11122204
            [name] => coed
            [surname] => beaujolais
            [age] => 18
            [sex] => female
        )

    [11122206] => Array
        (
            [empno] => 11122206
            [name] => immortal
            [surname] => ramos
            [age] => 21
            [sex] => male
        )

    [11122208] => Array
        (
            [empno] => 11122208
            [name] => babyface
            [surname] => brown
            [age] => 1
            [sex] => male
        )

    [11122210] => Array
        (
            [empno] => 11122210
            [name] => exjock
            [surname] => gatti
            [age] => 48
            [sex] => male
        )

    [11122212] => Array
        (
            [empno] => 11122212
            [name] => jailbait
            [surname] => muhammed
            [age] => 15
            [sex] => female
        )

)
----sorting----
Array
(
    [11122204] => Array
        (
            [empno] => 11122204
            [name] => coed
            [surname] => beaujolais
            [age] => 18
            [sex] => female
        )

    [11122208] => Array
        (
            [empno] => 11122208
            [name] => babyface
            [surname] => brown
            [age] => 1
            [sex] => male
        )

    [11122210] => Array
        (
            [empno] => 11122210
            [name] => exjock
            [surname] => gatti
            [age] => 48
            [sex] => male
        )

    [11122212] => Array
        (
            [empno] => 11122212
            [name] => jailbait
            [surname] => muhammed
            [age] => 15
            [sex] => female
        )

    [11122206] => Array
        (
            [empno] => 11122206
            [name] => immortal
            [surname] => ramos
            [age] => 21
            [sex] => male
        )

    [11122202] => Array
        (
            [empno] => 11122202
            [name] => geezer
            [surname] => schmidt
            [age] => 96
            [sex] => male
        )

)
up
-2
mail at theopensource dot com
11 years ago
I wanted to share with you a function that I created to make the array_multisort process much easier for myself... There was some interesting things that I encountered and I will post that in the comments.

I created this function so that all I have to do is tell it what column I want to sort through in a one level deep multidimensional array.  You can Try this code in your browser to view the results

ex/
<?php

//Here is an array example
$test[0]['name'] = "David";
$test[0]['age'] = 28;
$test[1]['name'] = "Dennis";
$test[1]['age'] = 23;
$test[2]['name'] = "Joseph";
$test[2]['age'] = 42;

//Here is the Function

function sortmddata($array, $by, $order, $type){

//$array: the array you want to sort
//$by: the associative array name that is one level deep
////example: name
//$order: ASC or DESC
//$type: num or str
       
$sortby = "sort$by"; //This sets up what you are sorting by

$firstval = current($array); //Pulls over the first array

$vals = array_keys($firstval); //Grabs the associate Arrays

foreach ($vals as $init){
   
$keyname = "sort$init";
    $
$keyname = array();
}
//This was strange because I had problems adding
//Multiple arrays into a variable variable
//I got it to work by initializing the variable variables as arrays
//Before I went any further

foreach ($array as $key => $row) {
   
foreach (
$vals as $names){
   
$keyname = "sort$names";
   
$test = array();
   
$test[$key] = $row[$names];
    $
$keyname = array_merge($$keyname,$test);
   
}

}

//This will create dynamic mini arrays so that I can perform
//the array multisort with no problem
//Notice the temp array... I had to do that because I
//cannot assign additional array elements to a
//varaiable variable           

if ($order == "DESC"){   
if (
$type == "num"){
array_multisort($$sortby,SORT_DESC, SORT_NUMERIC,$array);
} else {
array_multisort($$sortby,SORT_DESC, SORT_STRING,$array);
}
} else {
if (
$type == "num"){
array_multisort($$sortby,SORT_ASC, SORT_NUMERIC,$array);
} else {
array_multisort($$sortby,SORT_ASC, SORT_STRING,$array);
}
}

//This just goed through and asks the additional arguments
//What they are doing and are doing variations of
//the multisort

return $array;
}

//Now to test it

$test = sortmddata($test,'age','ASC','num');

print_r ($test);

//This will return
//Array (
//[0] => Array ([name] => Dennis [age] => 23 )
//[1] => Array ( [name] => David [age] => 28 )
//[2] => Array ( [name] => Joseph [age] => 42 )
//)

?>

There you go... please let me know what you think if you like.
up
-2
phu at kungphu
11 years ago
Notepad's example using asort/arsort will -not- work unless 'points' is defined -before- 'name'.

Running the posted code sorts by 'name', which was not the point of the previous posts.  Defining 'points' as 'apoints' also did not work; however, defining 'points' first yields correct sorting:

$test[0]['points']=1;
$test[0]['name']='Peter';

$test[1]['points']=5;
$test[1]['name']='Mike';

$test[2]['points']=2;
$test[2]['name']='John';

asort($test);

It appears asort uses the first defined element to sort a multidimensional array.
up
0
kat dot n0spam at audiogalaxy dot com
15 years ago
If you're having problems with array_multisort changing variables in global space when it is called inside a function and you're not passing in the function parameters by reference you can alleviate the problem by calling array_multisort with its parameters by reference.

array_multisort(&$a, SORT_DESC, &$b);

More details here in my bug report:
http://www.php.net/bugs.php?id=12936
up
-1
glenn at freebsd dot nl
9 years ago
To sort a nested array by column (key/index):

Example: two entries in the nested array:

firstarray[0]['adres'] = "adres1"
firstarray[0]['email'] = "email2"

firstarray[1]['adres'] = "adres2"
firstarray[1]['email'] = "email1"

-----------------------------------------

Without code: output would put adres1/email2 on top

-----------------------------------------

foreach($firstarray as $sortarray)
{
$column[] = $sortarray['email'];
array_multisort($column, SORT_ASC, $firstarray);
}

-----------------------------------------

With code: output would put adres2/email1 on top
up
-1
Anonymous
10 years ago
<?php

    $strDeger
= 'aaaa|bbbb|cccc';

   
$arrBol = explode('|',$strDeger);

   
array_multisort($arrBol, SORT_DESC);

    for(
$i = 0; $i <= count($arrBol); $i++) {

        echo
$arrBol[$i].'<br />';

    }

?>
up
-4
cagret at gmail dot com
7 years ago
Update to array_msort(): instead of eval() using call_user_func_array(). If we get column sorting via $_GET it would be a serious security hole.

Now it also accepts multiple options for each column:

<?php
$arr2
= array_msort($arr1, array('name'=>array(SORT_DESC,SORT_REGULAR), 'cat'=>SORT_ASC));
?>

Btw. this function is automatically case-insensitive, as you can see use of strtolower().

<?php
function array_msort($array, $cols)
{
   
$colarr = array();
    foreach (
$cols as $col => $order) {
       
$colarr[$col] = array();
        foreach (
$array as $k => $row) { $colarr[$col]['_'.$k] = strtolower($row[$col]); }
    }
   
$params = array();
    foreach (
$cols as $col => $order) {
       
$params[] =& $colarr[$col];
       
$params = array_merge($params, (array)$order);
    }
   
call_user_func_array('array_multisort', $params);
   
$ret = array();
   
$keys = array();
   
$first = true;
    foreach (
$colarr as $col => $arr) {
        foreach (
$arr as $k => $v) {
            if (
$first) { $keys[$k] = substr($k,1); }
           
$k = $keys[$k];
            if (!isset(
$ret[$k])) $ret[$k] = $array[$k];
           
$ret[$k][$col] = $array[$k][$col];
        }
       
$first = false;
    }
    return
$ret;

}
?>
up
-1
joopm at hotmail dot com
9 years ago
@ scott at bartoncomputer dot com

You could also reference the array (if you wanted the original array in the object sorted):

array_multisort($position, SORT_DESC, &$clsVar->data);

Regards, Chr.
up
-1
vermon7
10 years ago
When using array_multisort() on copies of arrays, it is changing all the copies, even if you modify the copy before using array_multisort().

I've avoided this bug by serializing a copy of array before calling array_multisort, and unserializg it after array_multisort() Look at the code:

<?php

$records_copy
= serialize($records) ;
array_multisort ( $records[$sort_field] , $records[$sort2_field] ) ;
$records_copy = unserialize($records_copy) ;

?>
up
-1
ricardo
10 years ago
Hi,

Modded the function from KES,
goals:
- Object oriented
- string comparision using naturalordening

code:
<?
class HtmlTable{
    var $sortorder;
    var $rows;

//row adding stuf and constructor removed

    function sort($sortorder){
        if(is_array($sortorder)){
            $this->sortorder=$sortorder;
            usort($this->rows,array(&$this,'sort_compare'));
        }
    }
    function sort_compare($a,$b){//sort function
        $result=0;
        foreach($this->sortorder as $key=>$value){
            $result=strnatcmp($a[$key],$b[$key]);
            if($result==0)continue;
            if($value=='desc')$result=$result*-1;
            break;
        }
        return $result;
    }
}
?>
up
-1
Shmee
11 years ago
RWCs code works very well until you get a point value greater then ten.  This is because the strcmp() function will return that 2 > 10 and 2 > 11 2 > 19 and so on. To compare number values over ten try a sort like this:

$test = multi_sort($test, $key = 'points');

function multi_sort($array, $akey)
{
  function compare($a, $b)
  {
     global $key;
     if ($a[$key]>$b[$key]){
         $varcmp = "1";
         return $varcmp;
     }
     elseif ($a[$key]<$b[$key]){
         $varcmp = "-1";
         return $varcmp;
     }
     elseif ($a[$key]==$b[$key]){
         $varcmp = "0";
         return $varcmp;
     }
  }
  usort($array, "compare");
  return $array;
}
up
-1
stevec at NO-/ dot /-SPAM dot qiguang dot net
12 years ago
Be careful when using array_multisort() on copies of arrays, as you might end up changing the original array.  Given the following code:

<?php
    $test1
= array(4,3,2,1);
   
$test2 = $test1;
   
$test3 = array('a', 'b', 'c', 'd');

   
array_multisort($test2, SORT_ASC, $test3);

    echo
'test1:';
   
print_r($test1);
    echo
'test2:';
   
print_r($test2);
    echo
'test3:';
   
print_r($test3);
?>

You would expect:

test1:Array
(
    [0] => 4
    [1] => 3
    [2] => 2
    [3] => 1
)
test2:Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
)
test3:Array
(
    [0] => d
    [1] => c
    [2] => b
    [3] => a
)

However, if you run the code, you actually get:

test1:Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
)
test2:Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
)
test3:Array
(
    [0] => d
    [1] => c
    [2] => b
    [3] => a
)

Note that the original ($test1) ends up being sorted even though it was never called by array_multisort().  To work around this, insert a statement to modify the copy ($test2) before calling array_multisort() on it.  The following code will produce the expected "correct" results:

<?php
    $test1
= array(4,3,2,1);
   
$test2 = $test1;
   
$test3 = array('a', 'b', 'c', 'd');

   
$test2[0] = $test2[0];                // fix
   
array_multisort($test2, SORT_ASC, $test3);
       
    echo
'test1:';
   
print_r($test1);
    echo
'test2:';
   
print_r($test2);
    echo
'test3:';
   
print_r($test3);
?>

This seems to be a resurrection of the closed bug #8130.  Also, someone reported this behavior in bug #32031, but it was incorrectly labeled "bogus" in reference to bug #25359, which is a different issue.
up
-2
php {dot} net [arrt] sebble.com
8 years ago
I was requiring a PHP function a sort my array data as part of an SQL interpreter for PHP arrays. This is the code I came up with. and works wonderfully.

I hope this helps somebody. If anyone uses this, let me know what you think, if there are any problems with it...

<?

##                ##
##  PHPMultiSort  ##
##                ##
// Takes:
//        $data,  multidim array
//        $keys,  array(array(key=>col1, sort=>desc), array(key=>col2, type=>numeric))

function php_multisort($data,$keys){
 
 
 
  // List As Columns
  foreach ($data as $key => $row) {
    foreach ($keys as $k){
      $cols[$k['key']][$key] = $row[$k['key']];
    }
  }
  // List original keys
  $idkeys=array_keys($data);
  // Sort Expression
  $i=0;
  foreach ($keys as $k){
    if($i>0){$sort.=',';}
    $sort.='$cols['.$k['key'].']';
    if($k['sort']){$sort.=',SORT_'.strtoupper($k['sort']);}
    if($k['type']){$sort.=',SORT_'.strtoupper($k['type']);}
    $i++;
  }
  $sort.=',$idkeys';
  // Sort Funct
  $sort='array_multisort('.$sort.');';
  eval($sort);
  // Rebuild Full Array
  foreach($idkeys as $idkey){
    $result[$idkey]=$data[$idkey];
  }
  return $result;
}

###############

// Example Data

$_DATA['table1'][] = array("name" => "Sebastian", "age" => 18, "male" => true);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Lawrence",  "age" => 16, "male" => true);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Olivia",    "age" => 10, "male" => false);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Dad",       "age" => 50, "male" => true);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Mum",       "age" => 40, "male" => false);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Sebastian", "age" => 56, "male" => true);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Lawrence",  "age" => 19, "male" => true);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Olivia",    "age" => 24, "male" => false);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Dad",       "age" => 10, "male" => true);
$_DATA['table1'][] = array("name" => "Mum",       "age" => 70, "male" => false);

###############

$res=php_multisort($_DATA['table1'], array(array('key'=>'name'),array('key'=>'age','sort'=>'desc')))
var_dump($res);

/*
array(10) {
  [8]=>
  array(3) {
    ["name"]=>
    string(3) "Dad"
    ["age"]=>
    int(10)
    ["male"]=>
    bool(true)
  }
  [3]=>
  array(3) {
    ["name"]=>
    string(3) "Dad"
    ["age"]=>
    int(50)
    ["male"]=>
    bool(true)
  }
  [1]=>
  array(3) {
    ["name"]=>
    string(8) "Lawrence"
    ["age"]=>
    int(16)
    ["male"]=>
    bool(true)
  }
  [6]=>
  array(3) {
    ["name"]=>
    string(8...
*/
?>
up
-4
KES
10 years ago
It is very handy to have function, which sort like this:

$arrayToSort[]= array(0 => ".",               "type" => "dir");
$arrayToSort[]= array(0 => "qf",              "type" => "file");
$arrayToSort[]= array(0 => "..",              "type" => "dir");
$arrayToSort[]= array(0 => "text.txt",      "type" => "file");
$arrayToSort[]= array(0 => "hello",          "type" => "dir");

//first sort by the column 'type', then sort by the column '0'
$howToSort= array('type'=> 'asc', 0=> 'desc');

multisort($arrayToSort, $howToSort);

The result:
0           |       type
----------------------------
.           | dir
..           | dir
hello       | dir
text.txt    | file
qf          | file
up
-7
notepad at codewalkers dot com
11 years ago
for you guys trying to sort scores on an associative multi-dimensional array, why are you creating your own functions?

<?php

$test
[0]['name']='Peter';
$test[0]['points']=1;

$test[1]['name']='Mike';
$test[1]['points']=5;

$test[2]['name']='John';
$test[2]['points']=2;

asort($test);
// or even arsort();

?>

the above seems to work for me...
To Top