PHP 5.6.0 released

bzclose

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

bzcloseZamyka otwarty plik bzip2

Opis

int bzclose ( resource $bz )

Funkcja zamyka wybrany uchwyt pliku bzip2.

Parametry

bz

Uchwyt do pliku musi być poprawny oraz musi wskazywać na plik otwarty za pomocą funkcji bzopen().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

  • bzopen() - Otwiera skompresowany plik bzip2

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top