bzerrno

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

bzerrnoZwraca numer błędu biblioteki bzip2.

Opis

int bzerrno ( resource $bz )

Zwraca numer dowolnego błędu bzip2 zwróconego przez podany wskaźnik pliku.

Parametry

bz

Uchwyt do pliku musi być poprawny oraz musi wskazywać na plik otwarty za pomocą funkcji bzopen().

Zwracane wartości

Zwraca numer błędu jako liczbę całkowitą.

Zobacz też:

  • bzerror() - Zwraca numer błędu bzip2 oraz opis błędu w postaci tablicy.
  • bzerrstr() - Zwraca opis błędu bzip2

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top