bzerrstr

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

bzerrstrZwraca opis błędu bzip2

Opis

string bzerrstr ( resource $bz )

Pobiera opis dowolnego błędu bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem bz.

Parametry

bz

Uchwyt do pliku musi być poprawny oraz musi wskazywać na plik otwarty za pomocą funkcji bzopen().

Zwracane wartości

Zwraca łańcuch znaków zawierający opis błędu.

Zobacz też:

  • bzerrno() - Zwraca numer błędu biblioteki bzip2.
  • bzerror() - Zwraca numer błędu bzip2 oraz opis błędu w postaci tablicy.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top