bzflush

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

bzflushWymusza zapisanie do pliku wszystkich danych z bufora

Opis

int bzflush ( resource $bz )

Wymusza zapisanie do pliku bz wszystkich danych znajdujących się w buforze.

Parametry

bz

Uchwyt do pliku musi być poprawny oraz musi wskazywać na plik otwarty za pomocą funkcji bzopen().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

  • bzread() - Binarnie bezpieczny odczyt pliku bzip2
  • bzwrite() - Binarnie bezpieczny zapis plików bzip2

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top