PHP 7.2.7 Released

cairo_scaled_font_get_ctm

(PECL cairo >= 0.1.0)

cairo_scaled_font_get_ctmDescription

Opis

CairoMatrix cairo_scaled_font_get_ctm ( CairoScaledFont $scaledfont )

The function description goes here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

scaledfont

Description...

Zwracane wartości

What is returned on success and failure

Błędy/Wyjątki

When does this function issue E_* level errors, and/or throw exceptions.

Przykłady

Przykład #1 cairo_scaled_font_get_ctm() example

Any text that describes the purpose of the example, or what goes on in the example should be here.

<?php

/* ... */

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • related function name here()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top