PHP 5.5.20 is available

chroot

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

chrootZmienia główny katalog

Opis

bool chroot ( string $katalog )

Zmienia główny katalog wykonywanego procesu na katalog

Ta funkcja jest dostępna tylko gdy system ją obsługuje i jest używany CLI, CGI lub Embed SAPI. Również, ta funkcja wymaga praw superużytkownika.

Parametry

katalog

Nowy katalog

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top