php[world] 2018 - Call for Speakers

chroot

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

chrootZmienia główny katalog

Opis

bool chroot ( string $katalog )

Zmienia główny katalog wykonywanego procesu na katalog

Ta funkcja jest dostępna tylko gdy system ją obsługuje i jest używany CLI, CGI lub Embed SAPI. Również, ta funkcja wymaga praw superużytkownika.

Parametry

katalog

Nowy katalog

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-9
drowningloli at gmail dot com
3 years ago
The chroot() function is also available on SVR4 platforms (not just GNU and BSD.)
To Top