com_get

(PHP 4)

com_getGets the value of a COM Component's property [deprecated]

Opis

Deprecated, use the OO syntax instead.

Przykład #1 OO syntax

<?php
// do this
$var $obj->property;
// instead of this:
$var com_get($obj'property');
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top