com_load

(PHP 4)

com_loadCreates a new reference to a COM component [deprecated]

Opis

Deprecated, use the OO syntax instead.

Przykład #1 OO syntax

<?php
// do this
$obj = new COM($module);
// instead of this:
$obj com_load($module);
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top