PHP 7.1.17 Released

com_propset

(PHP 4)

com_propsetAlias dla com_set()

Opis

Ta funkcja jest aliasem dla: com_set().

Informacja: Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top