disk_free_space

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

disk_free_spaceZwraca ilość wolnego miejsca w systemie plików lub partycji dysku

Opis

float disk_free_space ( string $katalog )

Podając łańcuch zawierający katalog, funkcja zwróci liczbę dostępnych bajtów w odpowiadającym mu systemie plików lub partycji dysku.

Parametry

katalog

Katalog w systemie plików lub partycji dysku.

Informacja:

Po podaniu nazwy pliku zamiast katalogu zachowanie funkcji jest nieprzewidywalne i może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i wersji PHP.

Zwracane wartości

Zwraca liczbę dostępnych bajtów jako liczbę zmiennoprzecinkową. lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Przykłady

Przykład #1 Przykład disk_free_space()

<?php
// $df zawiera liczbę dostępnych bajtów w "/"
$df disk_free_space("/");

// Pod Windows:
$df_c disk_free_space("C:");
$df_d disk_free_space("D:");
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie będzie działać na zdalnych plikach, ponieważ przetwarzany plik musi być dostępny w systemie plików serwera.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
22
wiede at gmx dot net
5 years ago
Transformation is possible WITHOUT using loops:

<?php
    $bytes
= disk_free_space(".");
   
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
   
$base = 1024;
   
$class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
    echo
$bytes . '<br />';
    echo
sprintf('%1.2f' , $bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class] . '<br />';
?>
up
13
Anonymous
2 years ago
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'EB', 'ZB', 'YB' );

you are missing the petabyte after terabyte

'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'EB', 'ZB', 'YB'

should look like

'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'
up
7
sam
7 years ago
Nice, but please be aware of the prefixes.

SI specifies a lower case 'k' as 1'000 prefix.
It doesn't make sense to use an upper case 'K' as binary prefix,
while the decimal Mega (M and following) prefixes in SI are uppercase.
Furthermore, there are REAL binary prefixes since a few years.

Do it the (newest and recommended) "IEC" way:

KB's are calculated decimal; power of 10 (1000 bytes each)
KiB's are calculated binary; power of 2 (1024 bytes each).
The same goes for MB, MiB and so on...

Feel free to read:
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
up
6
root at mantoru dot de
8 years ago
Note that disk_free_space() does an open_basedir check.
up
3
Nitrogen
9 years ago
Another easy way to convert bytes to human readable sizes would be this:

<?php
function HumanSize($Bytes)
{
 
$Type=array("", "kilo", "mega", "giga", "tera", "peta", "exa", "zetta", "yotta");
 
$Index=0;
  while(
$Bytes>=1024)
  {
   
$Bytes/=1024;
   
$Index++;
  }
  return(
"".$Bytes." ".$Type[$Index]."bytes");
}
?>

It simply takes the $Bytes and divides it by 1024 bytes untill it's no longer over or equal to 1024, meanwhile it increases the $Index to allocate which suffix belongs to the return (adding 'bytes' to the end to save some space).
You can easily modify it so it's shorter, but I made it so it's more clearer.

Nitrogen.
up
-10
polakeng at gmail dot com
1 year ago
If you want to show the free kbs / total kbs use this code:

<?
$dir = 'home/'
$free = disk_free_space($dir);
$total = disk_total_space($dir);
$free_to_kbs = $free / (1024*1024);
$total_to_kbs = $total / (1024*1024);
echo 'You have '.$free_to_kbs.' KBs from '.$total_to_kbs.' total KBs';
?>

and for MBs:

<?
$dir = 'home/'
$free = disk_free_space($dir);
$total = disk_total_space($dir);
$free_to_mbs = $free / (1024*1024)*1024;
$total_to_mbs = $total / (1024*1024)*1024;
echo 'You have '.$free_to_mbs.' MBs from '.$total_to_mbs.' total MBs';
?>

Neymar11
To Top