PHP 5.5.16 is released

fbsql_db_query

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

fbsql_db_querySend a FrontBase query

Opis

resource fbsql_db_query ( string $database , string $query [, resource $link_identifier ] )

Selects a database and executes a query on it.

Parametry

database

The database to be selected.

query

The SQL query to be executed.

Informacja:

The query string shall always end with a semicolon.

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Returns a positive FrontBase result identifier to the query result, or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top