fbsql_list_fields

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

fbsql_list_fieldsList FrontBase result fields

Opis

resource fbsql_list_fields ( string $database_name , string $table_name [, resource $link_identifier ] )

Retrieves information about the given table.

Parametry

database_name

The database name.

table_name

The table name.

link_identifier

Identyfikator połączenia FrontBase zwrócony przez fbsql_connect() lub fbsql_pconnect().

Link jest opcjonalny i jeśli nie zostanie podany, to funkcja spróbuje znaleźć otwarte połączenie do serwera FrontBase. Jeśli funkcja nie znajdzie otwartego połączenia, to spróbuje utworzyć je tak jakby fbsql_connect() była wywołana bez argumentów.

Zwracane wartości

Returns a result pointer which can be used with the fbsql_field_xxx functions, or FALSE on error.

Błędy/Wyjątki

A string describing the error will be placed in $phperrmsg, and unless the function was called as @fbsql() then this error string will also be printed out.

Przykłady

Przykład #1 fbsql_list_fields() example

<?php
$link 
fbsql_connect('localhost''myname''secret');

$fields fbsql_list_fields("database1""table1"$link);
$columns fbsql_num_fields($fields);

for (
$i 0$i $columns$i++) {
    echo 
fbsql_field_name($fields$i) . "\n";;
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

field1
field2
field3
...

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top