PHP 7.2.7 Released

fileatime

(PHP 4, PHP 5)

fileatimePobiera ostatni czas dostępu do pliku

Opis

int fileatime ( string $nazwa_pliku )

Zwraca czas, kiedy nastąpił ostatni dostęp do pliku lub FALSE w przypadku błędu. Czas jest zwracany w postaci unix'owego znacznika czasu.

Notka: Czas dostępu do pliku przypuszczalnie zmienia się zawsze kiedy bloki danych pliku są odczytywane. To może kosztować utratę wydajności aplikacji, które regularnie korzystają z wielu plików lub katalogów. Niektóre unix'owe systemy plików mogą być montowane z wyłączonym uaktualnianiem czasu dostępu, aby podnieść wydajność takich aplikacji; USENETowy katalog roboczy wiadomości jest dobrym przykładem. Na takich systemach plików ta funkcja będzie bezużyteczna.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Supported Protocols and Wrappers aby uzyskać listę nakładek, które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Przykład #1 fileatime() przykład

<?php

// przykładowy wynik: ostatni dostep do pliku: jakisplik.txt December 29 2002 22:16:23.

$filename 'jakisplik.txt';
if (
file_exists($filename)) {
   echo 
"ostatni dostep do pliku: $filename " date("F d Y H:i:s."fileatime($filename));
}

?>

Ta funkcja nie działa na zdalnych plikach; sprawdzany plik musi być dostępny przez system plików serwera.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top