PHP 5.4.36 Released

fileinode

(PHP 4, PHP 5)

fileinodePobiera i-węzeł pliku

Opis

int fileinode ( string $nazwa_pliku )

Zwraca numer i-węzła pliku lub FALSE w przypadku błędu.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Supported Protocols and Wrappers aby uzyskać listę nakładek, które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Patrz także: stat().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
mark nearby techexplained dot com
9 years ago
This function, in spite of its name, also works for directories. Most any valid path in the filesystem will generate an inode value.
To Top