PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

fileowner

(PHP 4, PHP 5)

fileownerPobiera właściciela pliku

Opis

int fileowner ( string $nazwa_pliku )

Zwraca identyfikator użytkownika, który jest właścicielem pliku, lub FALSE w przypadku błędu. Identyfikator użytkownika zwracany jest w postaci numerycznej, użyj posix_getpwuid() aby rozwinąć go w nazwę użytkownika.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Supported Protocols and Wrappers aby uzyskać listę nakładek, które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Patrz także: stat()

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
5
Anonymous
11 years ago
Small note: the function resolves symbolic links. That is, if the link is created by user 999 and maps to a file owned by user 666, this function returns 666 :(
up
7
dazoe
7 years ago
Remember to use if(fileowner(...) === FALSE) instead of if(!fileowner()) or if(fileowner() == FLASE) because if the owner was "root" it would return 0.
up
-10
joacorck at gmail dot com
10 years ago
This function only works if the permissions are more less than 666
To Top