PHP 5.4.32 Released

fstat

(PHP 4, PHP 5)

fstatPobiera informacje o pliku używając otwartego wskaźnika pliku

Opis

array fstat ( resource $uchwyt )

Zbiera statystyki otwartego pliku przez wskaźnik pliku uchwyt. Ta funkcja jest podobna do funkcji stat() z wyjątkiem tego, że operuje na otwartym wskaźniku pliku zamiast na nazwię pliku.

Zwraca tablicę ze statystykami pliku; format tablicy szczegółowo jest opisany na stronie stat() podręcznika.

Przykład #1 fstat() przykład

<?php

// otwarcie pliku
$fp fopen("/etc/passwd""r");

// zebranie statystyk
$fstat fstat($fp);

// zamknięcie pliku
fclose($fp);

// wyświetlenie tylko części asocjacyjnej
print_r(array_slice($fstat13));

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
 [dev] => 771
 [ino] => 488704
 [mode] => 33188
 [nlink] => 1
 [uid] => 0
 [gid] => 0
 [rdev] => 0
 [size] => 1114
 [atime] => 1061067181
 [mtime] => 1056136526
 [ctime] => 1056136526
 [blksize] => 4096
 [blocks] => 8
)

Informacja: Ta funkcja nie będzie działać na zdalnych plikach, ponieważ przetwarzany plik musi być dostępny w systemie plików serwera.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
broom at alturnanetworks dot com
5 years ago
Another ftp_get_contents() approach, using a temperary stream handler. Returns file contents of remote file as string.

<?php
function ftp_get_contents ($conn_id, $remote_filename) {
   
//Create temp handler:
   
$tempHandle = fopen('php://temp', 'r+');

   
//Get file from FTP assuming that it exists:
   
ftp_fget($conn_id, $tempHandle, $remote_filename, FTP_ASCII, 0));

   
//Getting detailed stats to check filesize:
   
$fstats = fstat($tempHandle);

    return
fread($tempHandle, $fstats['size']);
}
?>

(It is recommended to add some error handling)
To Top