php[world] in Washington, D.C.

ftp_login

(PHP 4, PHP 5)

ftp_loginLoguje się w ramach połączenia FTP

Opis

bool ftp_login ( resource $strumień_ftp , string $nazwa_użytkownika , string $hasło )

Loguje się w ramach podanego strumienia FTP.

Parametry

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

nazwa_użytkownika

Nazwa użytkownika (USER).

hasło

Hasło (PASS).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. Jeśli logowanie się nie powiedzie, PHP wygeneruje także ostrzeżenie.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ftp_login()

<?php

$ftp_serwer            
"ftp.example.com";
$ftp_nazwa_uzytkownika "foo";
$ftp_haslo             "bar";

// nawiązanie połączenia lub zakończenie działania skryptu
$conn_id ftp_connect($ftp_serwer) or die("Nie można połączyć się z $ftp_serwer");

// próba logowania
if (@ftp_login($conn_id$ftp_nazwa_uzytkownika$ftp_haslo)) {
    echo 
"Połączony jako $ftp_nazwa_uzytkownika@$ftp_serwer\n";
} else {
    echo 
"Nie można zalogować się jako $ftp_nazwa_uzytkownika\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
mattsch at gmail dot com
3 years ago
Note that to make an anonymous ftp connection, you need to specify "anonymous" as the username and "" (empty string) as the password.

Example:
<?php
ftp_login
('ftp.example.com', 'anonymous', '');
?>
To Top