PHP 7.2.7 Released

gmp_add

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_addAdd numbers

Opis

resource gmp_add ( resource $a , resource $b )

Add two numbers.

Parametry

a

A number that will be added.

Może być zarówno numerem GMP zasób, lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

b

A number that will be added.

Może być zarówno numerem GMP zasób, lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

A GMP number representing the sum of the arguments.

Przykłady

Przykład #1 gmp_add() example

<?php
$sum 
gmp_add("123456789012345""76543210987655");
echo 
gmp_strval($sum) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

200000000000000

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top