PHP 5.6.18 is available

gmp_nextprime

(PHP 5 >= 5.2.0)

gmp_nextprimeFind next prime number

Opis

resource gmp_nextprime ( int $a )

Find next prime number

Parametry

a

Może być zarówno numerem GMP zasób, lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Return the next prime number greater than a, as a GMP number.

Przykłady

Przykład #1 gmp_nextprime() example

<?php
$prime1 
gmp_nextprime(10); // next prime number greater than 10
$prime2 gmp_nextprime(-1000); // next prime number greater than -1000

echo gmp_strval($prime1) . "\n";
echo 
gmp_strval($prime2) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

11
-997

Notatki

Informacja:

This function uses a probabilistic algorithm to identify primes and chances to get a composite number are extremely small.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top