gupnp_root_device_start

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_root_device_start Start main loop

Opis

bool gupnp_root_device_start ( resource $root_device )

Start root server's main loop.

Parametry

root_device

A root device identifier, returned by gupnp_root_device_new().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top