PHP 7.2.0 Beta 3 Released

ibase_free_query

(PHP 4, PHP 5)

ibase_free_queryZwalnia pamięć zajmowaną przez przygotowane zapytanie

Opis

bool ibase_free_query ( resource $zapytanie )

Zwalnia pamięć zajmowaną przez przygotowane zapytanie.

Parametry

zapytanie

Zapytanie przygotowane za pomocą ibase_prepare().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top