Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

ibase_free_result

(PHP 4, PHP 5)

ibase_free_resultZwalnia pamięć zajmowaną przez wynik

Opis

bool ibase_free_result ( resource $identyfikator_wyniku )

Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik.

Parametry

identyfikator_wyniku

Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik, przydzieloną w wyniku użycia ibase_query() lub ibase_execute().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top