ibase_rollback

(PHP 4, PHP 5)

ibase_rollbackWycofuje transakcję

Opis

bool ibase_rollback ([ resource $identyfikator_połączenia_lub_transakcji = NULL ] )

Wycofuje transakcję.

Parametry

identyfikator_połączenia_lub_transakcji

Jeśli jest wywołana bez argumentu, wycofuje domyślną transakcję w domyślnym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator połączenia wycofuje domyślną transakcję we wskazanym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator transakcji wycofuje wskazaną transakcję.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top