PHP 7.2.7 Released

imagecolordeallocate

(PHP 4, PHP 5)

imagecolordeallocateDe-allocate a color for an image

Opis

bool imagecolordeallocate ( resource $image , int $color )

De-allocates a color previously allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

color

The color identifier.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Using imagecolordeallocate()

<?php
$white 
imagecolorallocate($im255255255);
imagecolordeallocate($im$white);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-13
sabretur
4 years ago
A faster way to get HTML color values:

function rgb2html($r, $g, $b){
$r = sprintf('%02x',$r);
$g = sprintf('%02x',$g);
$b = sprintf('%02x',$b);
return '#'.$r.$g.$b;
}
To Top