PHP 7.2.0 Release Candidate 2 Released

imagecolorresolve

(PHP 4, PHP 5)

imagecolorresolveGet the index of the specified color or its closest possible alternative

Opis

int imagecolorresolve ( resource $image , int $red , int $green , int $blue )

This function is guaranteed to return a color index for a requested color, either the exact color or the closest possible alternative.

Jeśli tworzony jest obraz z pliku, zwracane są indeksy kolorów użyte tylko w obrazie. Kolory będące tylko w palecie nie są zwracane.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

red

Wartość składowa czerwonego.

green

Wartość składowa zielonego.

blue

Wartość składowa niebieskiego.

Zwracane wartości

Returns a color index.

Przykłady

Przykład #1 Using imagecoloresolve() to get colors from an image

<?php
// Load an image
$im imagecreatefromgif('phplogo.gif');

// Get closest colors from the image
$colors = array();
$colors[] = imagecolorresolve($im255255255);
$colors[] = imagecolorresolve($im00200);

// Output
print_r($colors);

imagedestroy($im);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
    [0] => 89
    [1] => 85
)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
ceo at l-i-e dot com
15 years ago
Okay, so sometimes it's really IMPORTANT to get the exact color you want, only it's not *IN* the Image, and ImageColorResolve just isn't "close enough".

The following code is a disgustingly gross hack, rather slow, but it does that.

$colorcount = array();
for ($x = 0; $x < $width; $x++){
    for ($y = 0; $y < $height; $y++){
        $colorindex = imagecolorat($jpg, $x, $y);
        if (!isset($colorcount[$colorindex])){
            $colorcount[$colorindex] = 1;
        }
        else{
            $colorcount[$colorindex]++;
        }
    }
}
asort($colorcount);
reset($colorcount);

$black = imagecolorexact($jpg, 0, 0, 0);
if ($black == -1){
    $goner = key($colorcount);
    $rgb = imagecolorsforindex($jpg, $goner);
    #error_log("Need black: About to kill $goner ($rgb[red], $rgb[green], $rgb[blue]) which was only used in $colorcount[$goner] pixels", 0);
    unset($colorcount[$goner]);
    imagecolordeallocate($jpg, $goner);
    $black = imagecolorallocate($jpg, 0, 0, 0);
}
if ($black == -1){
    $black = imagecolorresolve($jpg, 0, 0, 0);
    #error_log("Damn!  STILL couldn't allocate the color!", 0);
}
To Top