imagecolorresolvealpha

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

imagecolorresolvealphaGet the index of the specified color + alpha or its closest possible alternative

Opis

int imagecolorresolvealpha ( resource $image , int $red , int $green , int $blue , int $alpha )

This function is guaranteed to return a color index for a requested color, either the exact color or the closest possible alternative.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

red

Wartość składowa czerwonego.

green

Wartość składowa zielonego.

blue

Wartość składowa niebieskiego.

alpha

A value between 0 and 127. 0 indicates completely opaque while 127 indicates completely transparent.

The colors parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF.

Zwracane wartości

Returns a color index.

Przykłady

Przykład #1 Using imagecoloresolvealpha() to get colors from an image

<?php
// Load an image
$im imagecreatefromgif('phplogo.gif');

// Get closest colors from the image
$colors = array();
$colors[] = imagecolorresolvealpha($im2552552550);
$colors[] = imagecolorresolvealpha($im00200127);

// Output
print_r($colors);

imagedestroy($im);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
    [0] => 89
    [1] => 85
)

Notatki

Informacja: Ta funkcja wymaga GD 2.0.1 lub nowszej (2.0.28 lub nowsza jest zalecana).

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top