imagecreatefromgd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

imagecreatefromgdCreate a new image from GD file or URL

Opis

resource imagecreatefromgd ( string $filename )

Create a new image from GD file or URL.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Parametry

filename

Path to the GD file.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator zasobu obrazu w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 imagecreatefromgd() example

<?php
// Load the gd image
$im = @imagecreatefromgd('./test.gd');

// Test if the image was loaded
if(!is_resource($im))
{
     die(
'Unable to load gd image!');
}

// Do image operations here

// Save the image
imagegd($im'./test_updated.gd');
imagedestroy($im);
?>

Notatki

Ostrzeżenie

PHP w wersji starszej niż 4.3.0, pracujące pod kontrolą systemów Windows, nie obsługują dostępu do zdalnych plików w tej funkcji, nawet jeśli opcja allow_url_fopen jest włączona.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top