php[world] 2018 - Call for Speakers

imagecreatefromgd2

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

imagecreatefromgd2Create a new image from GD2 file or URL

Opis

resource imagecreatefromgd2 ( string $filename )

Create a new image from GD2 file or URL.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Parametry

filename

Path to the GD2 image.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator zasobu obrazu w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 imagecreatefromgd2() example

<?php
// Load the gd2 image
$im imagecreatefromgd2('./test.gd2');

// Apply an effect on the image, in this 
// case negate the image if PHP 5+
if(function_exists('imagefilter'))
{
    
imagefilter($imIMG_FILTER_NEGATE);
}

// Save the image
imagegd2($im'./test_updated.gd2');
imagedestroy($im);
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja wymaga GD 2.0.1 lub nowszej (2.0.28 lub nowsza jest zalecana).

Ostrzeżenie

PHP w wersji starszej niż 4.3.0, pracujące pod kontrolą systemów Windows, nie obsługują dostępu do zdalnych plików w tej funkcji, nawet jeśli opcja allow_url_fopen jest włączona.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top