php[world] 2018 - Call for Speakers

imagecreatefromxpm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

imagecreatefromxpmTworzy nowy obraz z pliku lub URL

Opis

resource imagecreatefromxpm ( string $filename )

imagecreatefromxpm() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Parametry

filename

Path to the XPM image.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator zasobu obrazu w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 Creating an image instance using imagecreatefromxpm()

<?php
// Check for XPM support
if(!(imagetypes() & IMG_XPM))
{
    die(
'Support for xpm was not found!');
}

// Create the image instance
$xpm imagecreatefromxpm('./example.xpm');

// Do image operations here

// PHP has no support for writing xpm images
// so in this case we save the image as a 
// jpeg file with 100% quality
imagejpeg($xpm'./example.jpg'100);
imagedestroy($xpm);
?>

Zwracane wartości

Informacja: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli PHP zostało skompilowane z dołączoną wersją biblioteki GD.

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top