Mid-Atlantic Developer Conference

imageistruecolor

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5)

imageistruecolorFinds whether an image is a truecolor image

Opis

bool imageistruecolor ( resource $image )

imageistruecolor() finds whether the image image is a truecolor image.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

Zwracane wartości

Returns TRUE if the image is truecolor, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 Simple detection of true color image instances using imageistruecolor()

<?php
// $im is an image instance

// Check if image is a true color image or not
if(!imageistruecolor($im))
{
    
// Create a new true color image instance
    
$tc imagecreatetruecolor(imagesx($im), imagesy($im));

    
imagecopy($tc$im0000imagesx($im), imagesy($im));
    
imagedestroy($im);

    
$im $tc;
    
$tc NULL;
}

// Continue working with image instance
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja wymaga GD 2.0.1 lub nowszej (2.0.28 lub nowsza jest zalecana).

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top