PHP 7.2.7 Released

ingres_close

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5 <= 5.0.5, PECL ingres >= 1.0.0)

ingres_closeZamyka połączenie z serwerem Ingres

Opis

bool ingres_close ( resource $identyfikator_połączenia )

ingres_close() zamyka połączenie do serwera Ingres skojarzone z określonym indentyfikatorem połączenia.

ingres_close() zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że połączenia stałe nie są zamykane, a wszystkie połączenia niestałe są automatycznie zamykane po zakończeniu wykonywania skryptu.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top