ScotlandPHP

ingres_commit

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5 <= 5.0.5, PECL ingres >= 1.0.0)

ingres_commitZatwierdza transakcję

Opis

bool ingres_commit ( resource $identyfikator_połączenia )

ingres_commit() zatwierdza bieżącą otwartą transakcję, utrwalając wszystkie zmiany dokonane w bazie danych.

Bieżąca transakcja jest zamykana. Nowa transakcja może być rozpoczęta poprzez wysłanie zapytania za pomocą ingres_query().

Można ustawić automatyczne zatwierdzanie transakcji przez serwer po każdym wysłanym zapytaniu, przez wywołanie ingres_autocommit() przed otwarciem transakcji.

Domyślnie Ingres wycofuje każde niezatwierdzone transakcje na koniec zapytania. Używaj tej funkcji albo ingres_autocommit(), aby zapewnić potwierdzenie zapisu danych w bazie danych Ingres.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top