PHP 5.6.0 released

ingres_field_name

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5 <= 5.0.5, PECL ingres >= 1.0.0)

ingres_field_nameZwraca nazwę pola z wyniku zapytania

Opis

string ingres_field_name ( resource $identyfikator_wyniku , int $indeks )

ingres_field_name() zwraca nazwę danego pola z wyniku zapytania.

Informacja: Konfiguracja powiązana

Zobacz ingres.array_index_start w dziale Konfiguracja wykonawcza

Parametry

identyfikator_wyniku

Identyfikator wyniku

indeks

indeks jest numerem pola, którego zostanie zwrócona jego nazwa.

Możliwe wartości indeksu zależą od wartości ingres.array_index_start. Jeśli ingres.array_index_start wynosi 1 (domyślnie) wówczas indeks musi być liczbą pomiędzy 1 i wartością zwróconą przez ingres_num_fields(). Jeśli ingres.array_index_start wynosi 0 wówczas index musi być liczbą pomiędzy 0 i ingres_num_fields() - 1.

Zwracane wartości

Zwraca nazwę danego pola z wyniku zapytania lub FALSE w przypadku niepowodzenia

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top