php[world] in Washington, D.C.

ingres_field_nullable

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5 <= 5.0.5, PECL ingres >= 1.0.0)

ingres_field_nullableSprawdza czy pole może przyjmować wartość NULL

Opis

bool ingres_field_nullable ( resource $identyfikator_wyniku , int $indeks )

Sprawdza czy do pola można wprowadzić wartość NULL.

Informacja: Konfiguracja powiązana

Zobacz ingres.array_index_start w dziale Konfiguracja wykonawcza

Parametry

identyfikator_wyniku

Identyfikator połączenia

indeks

indeks jest numerem pola, które zostanie sprawdzone, czy może przyjmować wartość NULL.

Możliwe wartości indeksu zależą od wartości ingres.array_index_start. Jeśli ingres.array_index_start wynosi 1 (domyślnie) wówczas indeks musi być liczbą pomiędzy 1 i wartością zwróconą przez ingres_num_fields(). Jeśli ingres.array_index_start wynosi 0 wówczas index musi być liczbą pomiędzy 0 i ingres_num_fields() - 1.

Zwracane wartości

ingres_field_nullable() zwraca TRUE jeśli do pola może być wprowadzona wartość NULL, w przeciwnym przypadku zwraca FALSE

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top