PHP 5.6.0 released

ingres_rollback

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5 <= 5.0.5, PECL ingres >= 1.0.0)

ingres_rollbackWycofuje transakcję

Opis

bool ingres_rollback ( resource $identyfikator_połączenia )

ingres_rollback() wycofuje bieżącą, otwartą transakcję, w rzeczywistości anulując wszystkie zmiany zrobione w bazie danych w czasie trwania tej transakcji.

Bieżąca transakcja jest zamykana. Nowa transakcja może być rozpoczęta przez wysłanie zapytania za pomocą ingres_query().

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top