PHP 5.6.16 is available

lstat

(PHP 4, PHP 5)

lstatPodaje informacje o pliku lub dowiązaniu symbolicznym

Opis

array lstat ( string $nazwa_pliku )

Zbiera statystyki pliku lub dowiązania symbolicznego nazwanego przez nazwę_pliku. Ta funkcja jest identyczna do funkcji stat() z wyjątkiem tego, że jeśli parametr nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym, zwracany jest status dowiązania symbolicznego, a nie status pliku na które ono wskazuje.

Zobacz stronę podręcznika dla stat() w którym znajdują się informacje na temat struktury tablicy jaką lstat() zwraca.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Supported Protocols and Wrappers aby uzyskać listę nakładek, które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Patrz także: stat().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top