msession_connect

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_connectConnect to msession server

Opis

bool msession_connect ( string $host , string $port )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top