PHP 7.2.0 Beta 3 Released

msession_count

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_countGet session count

Opis

int msession_count ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top