PHP 7.2.0 Beta 1 Released

msession_get_data

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_get_dataGet data session unstructured data

Opis

string msession_get_data ( string $session )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top